Search
Close this search box.

Edukacija “Zdravstveno statističko izvještavanje” – za privatne zdravstvene ustanove – laboratorije na području Kantona Sarajevo

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Služba za socijalnu medicine sa organizacijom zdravstva, zdravstvenom statistikom i informatikom, održao je prvu od niza planiranih on-line edukacija “Zdravstveno-statističko izvještavanje” – ispravno popunjavanje zdravstveno statističkih obrazaca. Danas je edukacija uspješno održana za privatne zdravstvene ustanove – laboratorije na području Kantona Sarajevo.