Search
Close this search box.

Zbog prognozirane nestabilne vremenske situacije narednih dana Stručno tijelo ukinulo epizodu „Pripravnost“

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo ukinulo je danas epizodu „Pripravnost“ u svim njegovim zonama, zbog prognozirane nestabilne vremenske situacije u narednim danima i značajnog poboljšanja kvaliteta zraka tokom današnjeg dana.

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području našeg kantona na svim automatskim stanicama – Otoka, Ilidža, Hadžići, Vijećnica i Ilijaš zabilježena su prekoračenja granične vrijednosti za epizodu Pripravnosti za PM10 od 50µg/m3 za prethodni dan.

Međutim, tokom noći sa 20. na 21. januar došlo je do jačanja vjetra i pojave padavina, a što je uslovilo značajan pad koncentracija zagađujućih materija.

Trenutna situacija kada je u pitanju kvalitet zraka je zadovoljavajući sa aspekta primjene Planu interventnih mjera za slučajeve prekomjernog zagađenja zraka.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas i naredna dva dana se očekuju povremene padavine sa vjetrom, čiji će intenzitet opadati, uz mogućnost slabe temperaturne inverzije tokom sutrašnjeg dana, što ne bi trebalo značajnije doprinijeti nakupljanju zagađujućih materija u zraku.

Služba za protokol i press KS