Saradnja J.U. Zavod za javno zdravstvo KS i Koordinacionog odbora mladih osoba sa invaliditetom KS

Kao rezultat saradnje J.U. Zavod za javno zdravstvo KS ,  Koordinacionog odbora mladih OSI KS i Udruženja slijepih KS, 30.11.2021. godine održana je radionica za članove udruženja slijepih i UG „ Oaza“, pod nazivom „Prevencija pretilosti, pravilna ishrana i fizička aktivnost“. Zdravstveni profesionalci iz Zavoda za javno zdravstvo kroz interaktivni pristup učesnicima radionice prezentirali su ključne zdravstveno odgojne smjernice za prevenciju pretilosti, zdravu ishranu i neophodnu fizičku aktivnost, sa posebnim akcentom na primarnu prevenciju pretilosti kod osoba sa invaliditetom. Dogovorena je kontinuirana saradnja  J.U. Zavoda za javno zdravstvo KS i Koordinacionog odbora mladih osoba sa invaliditetom KS u primarnoj prevenciji hroničnih nezaraznih bolesti.