Search
Close this search box.

Antimikrobna rezistencija – jedna od najvećih prijetnji ljudskom zdravlju

Svjetska sedmica svjesnosti o antibioticima18.11. – 24.11.2021 godine

Rezistencija mikroorganizama na antibiotike jedna je od većih prijetnji globalnom zdravlju, sigurnosti hrane i razvoju danas.Iz tog razloga se svake godine u novembru obilježava Sedmica svjesnosti o antimikrobnoj rezistenciji kojom se pacijente potiče na odgovorno ponašanje.

Otkriće penicilina je dovelo do proizvodnje i široke primjene antibiotika u zdravstvu i industriji hrane, unaprijedilo je i ubrzalo razvoj čovječanstva. No njihova prekomjerna i neopravdana primjena dovela je do pojave rezistencije, odnosno otpornosti mikroorganizama, što predstavlja jednu od najvećih zdravstvenih prijetnji svijetu.

Ali, gotovo istovremeno ili kratko iza otkrivanja antibiotika, pojavljivali su se rezistentni sojevi bakterija na te antibiotike. Danas imamo sojeve koji su rezistentni na gotovo sve poznate antibiotike. Infekcije uzrokovane rezistentnim bakterijama produljuju boravak u bolnici, uzrokuju povećanu smrtnost i velike troškove liječenja.

Antimikrobna sredstva primjenjuju se za liječenje ljudi, životinja i biljaka. Antimikrobna rezistencija (AMR) javlja se kada mikroorganizmi (bakterije, virusi, paraziti i gljive) razviju rezistenciju na lijekove kojima ih se prethodno moglo suzbiti, zbog čega liječenje postaje manje učinkovito ili potpuno nedjelotvorno.

AMR se razvija prirodno tokom vremena, obično genetskim promjenama, ali ubrzava se ako se antimikrobna sredstva prekomjerno upotrebljavaju ili zloupotrebljavaju, tj. ako se ne upotrebljavaju oprezno, što podrazumijeva primjenu prikladnog lijeka kad za to postoji potreba, u odgovarajućoj dozi, učestalosti i trajanju.

Svjesnost građana o mogućoj štetnosti neopravdane primjene antimikrobnih lijekova i promicanje zdravih načina života može dovesti do mnogo bolje kontrole širenja otpornih sojeva mikroorganizama te sprečavanja infekcija koje uzrokuju.

Opšta tema ovogodišnje kampanje Svjetske zdravstvene organizacije je „ Širite svjesnost, zaustavite rezistenciju.“ odražava sveobuhvatnu poruku da su antimikrobna sredstva dragocjen resurs i da ih treba sačuvati. Potrebno je naglasiti da su antibiotici vrijedni lijekovi koji sprečavaju rast bakterija, ali se primjenjuju isključivo za liječenje bakterijskih infekcija, a ne djeluju na virusne infekcije.

Neracionalna primjena antibiotika tokom pandemije COVID-19 mogla bi dovesti do ubrzanog nastanka i širenja antimikrobne otpornosti. COVID-19 je uzrokovan virusom, a ne bakterijama i stoga se antibiotici ne bi smjeli koristiti za sprječavanje ili liječenje virusnih infekcija, osim ako nisu prisutne i bakterijske superinfekcije.

Preporuke za pacijente

  • antibiotike koristite samo ako vam ih je ljekar propisao
  • primjenjujte ih tačno onoliko dugo koliko vam je propisano i na način koji vam je preporučen
  • nikad ne dijelite antibiotike s drugim osobama
  • zaštite se od infekcija pranjem ruku i higijenskom pripremom hrane, izbjegavajte kontakt s bolesnim osobama i vodite siguran spolni život
  • redovito se vakcinišite.