Search
Close this search box.

Predavanje ljekarima porodične/obiteljske medicine na temu: Vakcine protiv COVID-19

U cilju kontinuirane razmjene informacija o vakcinama protiv COVID-19, JU Zavod za javno zdravstvo KS je organizovao Webinar u dva termina za ljekare porodične medicine u cilju promocije vakcinacije na prinicipu “jedan na jedan” (ljekar-pacijent). Ljekarima su pružene sve dodatne informacije oko vakcinacije protiv COVID-19, te su dati odgovori na sve njihove nedoumice.

Tema pomenutih webinara bila je: “Vakcine protiv COVID-19, najvažnije informacije o vakcinama, pitanje i odgovori”, a prezentovala je dr. Aida Pošković-Bajraktarević, spec.epidemiologije ispred Zavoda za javno zdravstvo KS. Webinaru su prisustvovali doktori porodične medicine Doma zdravlja KS ispred svih organizacionih jedinica.

Prezentacija sadrži osnovne informacije o vakcinama protiv COVID-19 koje se koriste u KS, osnovne obrazce i izvještaje određene “Pravilnikom o načinu provodbe obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi” i “Pravilnikom o izmjeni i dopunama pravilnikom o načinu provodbe obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi”; a s kojom trebaju biti upoznati svi zdravstveni radnici. Također prezentacija je dala odgovore na česte nedoumice i pitanja oko vakcina s kojima se zdravstveni radnici susreću na terenu; te su ljekarima dati i savjeti o načinu komunikacije s pacijentom tokom posjete radi promocije vakcinacije, a u svrhu motivisanja pacijenta na vakcinaciju.

U prilogu se nalazi Powerpoint prezentacija, koju je moguće preuzeti:

Detaljnije informacije o vakcinama mogu se pronaći na: https://zzjzks.ba/2021/05/12/pitanja-i-odgovori-za-vakcinaciju-protiv-covid-19-oboljenja-2/

Uputstva za vakcine i preporuke Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju FBiH, mogu se pronaći na: https://www.zzjzfbih.ba/informacije-o-cjepivu/