Informacija za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 21.10.2021.