Search
Close this search box.

Međunarodni dan bijelog štapa, 15. oktobar

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa sa ciljem podizanja svijesti o značaju prevencije i očuvanja zdravlja specifičnih grupacija naših stanovnika, sa posebnim osvrtom na pandemiju COVID-19, predstavnici J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo na dan 15. oktobar. 2021. godine, prisustvovat će okruglom stolu  slijepih i slabovidnih osoba.  

Ovaj okrugli sto organizuje se u povodu obilježavanja Međunarodnog dana slijepih, a teme razgova su vezane za  položaj slijepih u Kantonu Sarajevo, zatim probleme sa  kojima se susreću u svakodnevnom životu i načinima kako ih najefikasnije rješavati. Također jedna od tema bit će vezana za poboljšanje uvjeta za rad i djelovanje Udruženja slijepih.

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo navedenu aktivnost realizira u okviru projekta pod nazivom “Unaprijeđena  dugoročna  samoodrživost Udruženja slijepih  Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti”.

PREUZMITE LETAK