Search
Close this search box.

“Preporuke za građane – Sezona grijanja”

S obzirom na to da je prethodnih dana prosječna dnevna temperatura zraka u Sarajevu bila niža, započela je sezona grijanja, te shodno tome obavještavamo stanovništvo da se uskoro može očekivati povećanje koncentracije štetnih materija u zraku (naročito PM čestica)  u jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim satima.

U slučaju prekoračenja dozvoljenih vrijednosti štetnih polutanata u zraku, upozoravaju se građani da se pridržavaju preporuka vezanih za ponašanje u vezi s aerozagađenjem. Generalne preporuke za stanovništvo, u takvim trenucima su, da svoje kretanje i boravak na otvorenom svedu na minimum koliko mogućnosti dozvoljavaju, a posebno se sugeriše rizičnim grupama stanovništva (hronični bolesnici sa plućnim i kardiovaskularnim oboljenjima, starije osobe, trudnice i djeca) da izbjegavaju dugotrajan i teži napor u gradskoj zoni. Ukoliko se planira boraviti vani, u zonama gdje je prisutno zagađenje zraka, preporučuje se nošenje zaštitnih maski sa respiratornim filterima koje ne propuštaju vrlo sitne čestice koje se nalaze u zraku, a koje imaju štetan utjecaj na zdravlje ljudi. Svakako je preporuka da građani, ukoliko su u mogućnosti, borave na izletištima na okolnim planinama u periodima povišenih koncentracija zagađujućih materija u zraku u gradu. Ove preporuke dijelom se poklapaju i sa zdravstvenim preporukama usljed pandemije COVID-19 oboljenja.

Osim rizika po zdravlje koje nosi zagađenje zraka na otvorenom, zagađenje unutrašnjeg zraka također ima značajan efekat na zdravlje ljudi, a posebno na malu djecu i hronične bolesnike. S obzirom na to da dolaze hladniji dani, stanovništvo će više vremena boraviti u zatvorenom prostoru, pa će efekti po zdravlje biti i jači. Stoga, preporučuje se iskoristiti svaku priliku kad nema zagađenja za provjetravanje prostorija u kojima se boravi, te pokušati smanjiti konzumiranje cigareta, naročito u prostorijama u kojima borave djeca. Preporučuje se i koristiti zdravije energente za zagrijavanje prostorija, koji imaju mali ili nikakav proizvod nepotpunog sagorijevanja.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: „Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo“.

Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici http://kvalitetzraka.ba/.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.