Search
Close this search box.

Svjetski dan mentalnog zdravlja 10. oktobar, 2021.godine

Svjetski dan mentalnog zdravlja 10. oktobar, 2021.godine

„Briga o mentalnom zdravlju za sve: neka to postane stvarnost“

Svjetska federacija za mentalno zdravlje (WFMH ) na Svjetski dan mentalnog zdravlja 10. oktobar 2021. godine aktualizira temu „Mentalno zdravlje u nejednakom svijetu“ zbog činjenice da je sve vidljivija polarizacija u svijetu između bogatih i siromašnih, da se suočavamo sa nejednakostima vezanim za rasu, etničku pripadnost, rodni identitet, nedostatno poštivanje ljudskih prava u mnogim zemljama svijeta, uključujući i pitanje rastuće nejednakosti u siromašnim i srednje razvijenim zemljama kada su u pitanju socijalna, zdravstvena zaštita i zaštita prava osoba koje imaju probleme sa mentalnim zdravljem. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je za obilježavanje 10. oktobra ove godine odabrala slogan „Briga o mentalnom zdravlju za sve: neka to postane stvarnost“

Pandemija COVID-19 još više je potencirala pitanje mentalnog zdravlja i spremnosti država u cijelom svijetu da u ovim okolnostima daju adekvatan odgovor na povećane zahtjeve usmjerene ka promociji mentalnog zdravlja, prevenciji i liječenju poremećaja mentalnog zdravlja. Pandemija COVID-19 već drugu godinu snažno utiče na ljude i njihovo mentalno zdravlje u cijelom svijetu bez obzira na dob, rasu, spol i etničku pripadnost. Okolnosti vezane za pandemiju COVID-19 imale su uticaj na mentalno zdravlje zdravstvenih radnika, ali i drugih profesionalaca koji su bili na prvoj liniji. Osobe sa problemima vezanim za mentalno zdravlje u mnogim zemljama u svijetu često nisu u toku pandemije COVID-19 mogle dobiti adekvatnu podršku. Kao rezultat pandemije COVID-19 veliki broj ljudi ostao je bez posla ili u situaciji neizvjesnosti i nesigurnosti vezanoj za posao. Sve ovo još više naglašava zahtjeve za brzim odgovorima, povećanim ulaganjima, te sveobuhvatnom pristup patnju mentalnog zdravlja.

Zdravstvene službe i usluge u zaštiti mentalnog zdravlja u mnogim zemljama nisu dostupne svim ljudima kojima su potrebne. Procjenjuje se da je 76% do 85% ljudi s poremećajima mentalnog zdravlja u siromašnim zemljama i zemljama u razvoju nemaju dostupne odgovarajuće službe i usluge, ne dobivaju odgovarajući tretman, a nerijetko su zajedno sa članovima svoje porodice izloženi stigmi i diskriminaciji.

Osobe sa poremećajima mentalnog zdravlja kao što su npr. teške depresivne epizode ili shizofrenija imaju za 40% do 60% veće mogućnosti prijevremene smrti u odnosu na opću populaciju, zbog samoubistava ili nedovoljne pažnje posvećene drugim težim fizičkim oboljenja od kojih boluju kao što su karcinomi, dijabetes i kardiovaskularne bolesti. Samoubistvo je drugi najčešći uzrok smrti među mladima širom svijeta.

Mnogi faktori rizika kada je u pitanju mentalno zdravlje kao što su siromaštvo, zloupotreba alkohola i stres istovremeno su i faktori rizika za brojna hronična nezarazna oboljenja.

Individualni, socijalni i okolišni faktori koji određuju mentalno zdravlje možemo grupirati oko tri ključna segmenta:

  • stvaranje i održavanje zdravih zajednica (sigurna i zdrava životna sredina, dobri uslovi stanovanja, pozitivna iskustva u obrazovanju, zapošljavanje, dobri uslovi rada i odgovarajuća infrastruktura, smanjenje konflikata i nasilja, samoodređivanje i kontrola nad sopstvenim životom, obezbjeđenje socijalne zaštite, te osiguranje osnovnih potreba svakog čovjeka),
  • sposobnost svake osobe da se nosi sa životnim izazovima i da sudjeluje u društvu zahvaljujući vještinama kao što je učešće, tolerancija različitosti i uzajamna odgovornost, a što je povezano sa pozitivnim iskustvima ranog vezivanja, komunikacije i osjećaja prihvatanja,
  • sposobnost svake osobe da se nosi sa svojim mislima i osjećajima, upravlja vlastitim životom, a što je povezano i sa fizičkim zdravljem, samopoštovanjem, sposobnošću rješavanja konflikata i suočavanja sa stresom kao i sa sposobnošću učenja.

Jačanje individualnih i društveno-ekonomskih i okolinskih faktora koji određuju mentalno zdravlje i imaju utjecaj na poremećaje mentalnog zdravlja treba biti jedan od ključnih ciljevi na nivou svih segmenta društva kako bi se smanjile nejednakosti vezane za mentalno zdravlje i unaprijedilo ukupno zdravlje stanovništva.

Izvori:

https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day

https://wfmh.global/2021-world-mental-health-global-awareness-campaign-world-mental-health-day-theme/

Comprehensive mental health action plan 2013–2030. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence:CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

https://www.who.int/mental_health/evidence/en/promoting_mhh.pdf

PREUZMITE LETAK

PREUZMITE POSTER