Svjetski dan mentalnog zdravlja 10. oktobar, 2021.godine

Svjetski dan mentalnog zdravlja 10. oktobar, 2021.godine „Briga o mentalnom zdravlju za sve: neka to postane stvarnost“ Svjetska federacija za mentalno zdravlje (WFMH ) na Svjetski dan mentalnog zdravlja 10. oktobar 2021. godine aktualizira temu „Mentalno zdravlje u nejednakom svijetu“ zbog činjenice da je sve vidljivija polarizacija u svijetu između bogatih i siromašnih, da se […]