Search
Close this search box.

Privremeni prestanak rada PM10 analizatora

Zbog redovnog godišnjeg servisa analizatora za mjerenja koncentracija PM10 frakcija lebdećih čestica u Kantonu Sarajevo, ovim putem obavještavamo građane da PM10 analizatori na automatskim stanicama Vijećnica, Otoka i Ilijaš, neće biti u funkciji do kraja sedmice.