Search
Close this search box.

Testiranje na prisustvo neutralizirajućih S-RBD antitijela na SARS CoV 2

OBAVJEŠTENJE ZA PACIJENTE

TESTIRANJE na prisustvo neutralizirajućih S-RBD antitijela na SARS CoV 2

Od sada u našoj laboratoriji možete izvršiti testiranje na prisustvo SARS-CoV2 IgG neutralizirajućih S-RBD antitijela iz krvi.

IgG neutralizirajuća S-RBD antitijela su sposobna i specifična da se vežu za S (spike) protein SARS-CoV2 virusa, na taj način ga neutrališu i onemogućavaju vezivanje za ćeliju i sprječavaju COVID 19 infekciju.

IgG neutralizirajuća S-RBD antitijela predstavljaju markere za određivanje stanja nakon infekcije COVID 19 ili za testiranje efikasnosti vakcinacije.

Cijena analize je 30 KM.