Search
Close this search box.

Sačuvajmo naše mentalno zdravlje u vrijeme COVID-19 pandemije

Pandemija COVID-19 izazvala je zabrinutost i tjeskobu i predstavlja veliki izvor stresa za većinu ljudi. Promjena uobičajenog načina života, prilagođavanje brojim restrikcijama koje uključuju i fizičko distanciranje, strah od bolesti i smrti, strah od gubitka posla, prilagođavanje novom okruženju, dovele su do značajnog povećanja rizika za razvoj problema vezanih za mentalno zdravlje ljudi.

Sasvim normalno je osjetiti u vrijeme pandemije ili drugih kriza stres, strah, tugu ili usamljenost. Međutim, problemi mentalnog zdravlja, ukoliko dugo traju, se vremenom mogu dodatno pogoršati.

Zbog toga je važno naučiti mehanizme kojima možemo sami sebi pomoći kako bi se nosili sa svakodnevnicom i novim okolnostima koju donosi pandemija i slične krizne situacije.

Najčešće reakcije koje možete imati:

 • Strah i briga za vlastito zdravlje i zdravlje najbližih
 • Problemi sa nesanicom i gubitkom apetita
 • Problemi sa koncentracijom
 • Pogoršanje hroničnih oboljenja od kojih bolujete
 • Povećana zloupotreba alkohola i duhana

Šta možete uraditi da olakšate sebi:

 • Izbjegavajte pretjerano praćenje medija i informacija o COVID-19 – Oslonite se na pouzdane izvore informacija
 • Vodite brigu o vlastitom zdravlju. Hranite se zdravo i vježbajte redovno
 • Vodite računa o kvalitetu i dužini sna
 • Nađite vremena za opuštanje i što manje razmišljate o poteškoćama
 • Uspostavite kontakte sa drugima i podijelite Vaša osjećanja i zabrinutosti sa porodicom i prijateljima
 • Održavajte zdrave odnose sa drugima

Šta možete uraditi za sebe:

 • Nemojte se povlačiti u sebe i osamljivati
 • Nastavite sa svojom svakodnevnom rutinom
 • Ostanite aktivni
 • Pažljivo birajte informacije o COVID-19 pandemiji koje ćete pratiti
 • Nađite načine za opuštanje i budite kreativni
 • Svakodnevno “stimulišite vlastiti mozak” kroz vježbe memorije, korištenje nedominantne ruke, učenje novog i angažovanja u Vašim aktivnostima na poslu

U vremenu straha i nesigurnosti usmjerite se samo na ono na što možete uticati.

Kako biste sačuvali Vaše mentalno zdravlje ne oklijevajte da potražite stručnu pomoć!

Pomoć možete potražiti na sljedeće brojeve telefona:

Psihološko savjetovalište sa otvorenim telefonskim linijama JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo:

 • 033 704 824
 • 033 704 826

Centri za mentalno zdravlje JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo:

 • OJ Centar: Psihološka pomoć pacijentima    (COVID-19): 062 197 603;
 • OJ Stari Grad: Psihološka pomoć pacijentima (COVID-19): 062 379 958;
 • OJ Novi Grad: Psihološka pomoć pacijentima (COVID-19): 062 378 992;
 • OJ Novo Sarajevo: Psihološka pomoć pacijentima (COVID-19): 062 378 727;
 • OJ Ilidža: Psihološka pomoć pacijentima       (COVID-19): 061 197 558;
 • OJ Vogošća: Psihološka pomoć pacijentima (COVID-19): 062 378 681;
 • OJ Hadžići: Psihološka pomoć pacijentima   (COVID-19): 062 378 729;
 • OJ Ilijaš: Psihološka pomoć pacijentima        (COVID-19): 062 378 827.
Sačuvajmo naše mentalno zdravlje u vrijeme COVID-19 pandemije