Search
Close this search box.

Rizik za prenos virusa sa ranije inficiranih/vakcinisanih osoba na druge osobe

Prošlo je više od godinu dana od početka pandemije COVID-19 u Federaciji BiH, sa gotovo 110.000 potvrđenih slučajeva COVID-19 i preko 120 miliona osoba zaraženih u više od 200 zemalja svijeta.

Reinfekcije nakon prve infekcije istim ili novim sojem SARS-CoV-2 virusa su sporadične, i postavlja se pitanje trajanja imuniteta nakon prve infekcije te mogu li asimptomatske, reinficirane osobe prenijeti virus drugim osobama.

S druge strane, procjena vakcina protiv COVID-19 se bazirala prije svega na njihovu djelotvornost protiv nastanka simptomatske infekcije COVID-19 te uticaj na smanjenje i/ili prevenciju blage, umjerene ili teške kliničke slike COVID-19, uključujući i uticaj na smrtnost od ovog oboljenja. Dosadašnja istraživanja su pokazala da vakcinacija protiv COVID-19 ima  siguran učinak u prevenciji hospitalizacije i smrti od ovog oboljenja. Međutim, ispitivanja vakcina nisu se bavila uticajem na smanjenja rizika prenosa virusa sa zaraženih vakcinisanih osoba na osjetljive kontakte.

Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) analizom dosadašnjih istraživanja o prirodnom imunitetu i mogućnostima prenosa sa ranije zaraženih na osjetljive kontakte je utvrdio da:

  • Trenutno nedostaju podaci iz istraživanja posebno dizajniranih za procjenu uticaja ranijih infekcija na rizik od transmisije virusa. Infekcija sa SARS-CoV-2 virusom ne pruža tzv. sterilizacijski imunitet svim ranije zaraženim osobama, i postoji mogućnost da određene osobe koje su ponovno zaražene prenesu SARS-CoV-2 virus na osjetljive kontakte,
  • Postoje dokazi da se ponovna infekcija dešava izuzetno rijetko. Rezultati istraživanja pokazuju da se zaštitni učinak ranije infekcije sa SARS-CoV-2 virusom kreće od 81% do 100% od 14. dana nakon početne infekcije, za period praćenja od pet do sedam mjeseci. Zaštita od ponovne infekcije niža je kod osoba starijih od 65 godina,
  • Ova istraživanja provedena su prije pojave novih sojeva SARS-CoV-2 virusa i stoga postoje ograničeni preliminarni podaci da stvoreni imunitet protiv ranije cirkulirajućih SARS-CoV-2 sojeva virusa možda neće imati istu snagu ili trajanje u zaštiti od novih identifikovanih sojeva virusa,
  • Kako se povećava broj osoba koje stiču prirodni imunitet, očekuje se da će se ukupan broj novooboljelih značajno smanjiti, što će dovesti do smanjenja transmisije virusa, osim ako genetske promjene u novim sojevima ne indukuju značajan imunološki bijeg virusa i relaps oboljenja.

Pregledom dosadašnjih istraživanja o imunitetu i mogućnostima prenosa sa prethodno vakcinisanih osoba na osjetljive kontakte utvrđeno je da:

  • Direktni dokazi o uticaju vakcinacije na rizik od prenosa dostupni su samo iz istraživanja o  transmisiji unutar domaćinstava u Škotskoj. Ovo istraživanje sugeriše da vakcinacija jednog člana domaćinstva smanjuje rizik od infekcije kod osjetljivih članova domaćinstva za najmanje 30%,
  • Postoje dokazi da vakcinacija značajno smanjuje rizik za simptomatske/asimptomatske infekcije kod vakcinisanih osoba. U svjetlu ove činjenice, očekuje se da će se ukupan broj novooboljelih značajno smanjiti kako se bude povećao obuhvat vakcinacijom. To će dovesti do smanjenja transmisije virusa,
  • Period praćenja vakcinisanih osoba još nije dovoljno dug da bi se mogli izvući zaključci o trajanju dugoročne zaštite od infekcije. Titar antitijela kod vakcinisanih osoba dostiže maksimum 3-4 sedmice nakon vakcinacije.

Prema riječima direktorice ECDC-a, Andreae Ammon: „Vrlo je ohrabrujuće vidjeti da su reinfekcije sa SARS-CoV-2 virusom prilično rijetke. Također ohrabrujuće su pozitivne rane indikacije da je rizik od dalje transmisije smanjen kod onih koji su vakcinisani. Iako je potrebno pažljivo pratiti učinak novih sojeva na obrasce transmisije, još uvijek očekujemo da će se ukupan broj novooboljelih značajno smanjiti kako se povećava obuhvat vakcinacijom”.

Izvor: European Centre for Disease Prevention and Control