Zbog pada koncentracija zagađujućih materija u zraku, ukinuta epizoda „Pripravnost“ u Kantonu Sarajevo

Sarajevo, 10.03.2021. godine

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor ukida epizodu „Pripravnost“ za područje Kantona Sarajevo, jer ne postoje uslovi za njeno zadržavanje predviđeni Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS.

Ovakva odluka je donesena nakon što je mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području KS tokom prethodnog dana na svim automatskim stanicama zabilježen pad koncentracija PM10 koji je nastavljen i tokom današnjeg dana.

Ostali praćeni polutanti također nisu bilježili prekoračenja dnevnih, niti satnih graničnih vrijednosti.

U isto vrijeme, prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se očekuju padavine, kao i u narednim danima, a što bi trebalo povoljno da utiče na kvalitet zraka.

Inače, ova epizoda je zadržavana na snazi prethodnih dana, jer je zrak tokom njenog trajanja bio promjenljivog kvaliteta, uzrokovan povremenim pogoršanjem i inverzijama ujutro i uvečer.

U skladu sa pomenutim Planom, Stručno tijelo će nastaviti kontinuirano pratiti stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo i o tome blagovremeno informisati javnost.

Služba za protokol i press KS