Search
Close this search box.

Informacija za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 24.02.2021.

Aktuelno stanje možete preuzeti ovdje

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježili su sljedeće vrijednosti za PM10 čestice i PM2.5 na automatskoj stanici Ilidža.

23.02.2021. PM10  i PM2.5 – prosječne dnevne vrijednosti:

Automatska stanicaProsjek izmjerenih koncentracija PM10 (µg/m3)Prosjek izmjerenih koncentracija PM2.5 (µg/m3)Indeksni broj i kategorijaNapomena
Vijećnica49,750
Otoka94,573 –
Ilijaš8869   –
Ilidža99,775161Udio PM2.5 čestica u PM10 iznosi 75,2%
Mobilna stanica lokacija Ilidža97,574 –
 Brojčana vrijednost Indeksa se izražava u rasponu od 0-500 i podjeljena je u šest kvalitativnih kategorija:
1. Dobar (brojčana vrijednost od 0-50, označava se zelenom bojom);
2. Umjeren (brojčana vrijednost od 51-100, označava se žutom bojom);
3. Nezdrav za osjetljive grupe (brojčana vrijednost od 101-150, označava se narandžastom bojom);
4. Nezdrav (brojčana vrijednost od 151-200, označava se crvenom bojom);
5. Vrlo nezdrav (brojčana vrijednost od 201-300, označava se ljubičastom bojom);
6. Opasan (brojčana vrijednost viša od 301, označava se smeđom ili crvenosmeđom ili kestenjastom bojom).

Koncentracije SO2 na mjernoj stanici Ilijaš u popodnevnim satima jučerašnjeg dana iznenada su prekoračile granice dozvoljenih satnih vrijednosti, kao i prag uzbune/upozorenja. Iza 18h, i dalje, izmjerene vrijednosti bile su u referentnim vrijednostima.

Vrijednosti H2S na mjernoj stanici Ilidža tokom jučerašnjeg dana, prelazile su granice referentnih satnih i dnevnih vrijednosti.

Vrijednosti ostalih polutanata na svim mjernim stanicama, ispod su maksimalno dozvoljenih vrijednosti.

Na osnovu izmjerenih koncentracija zagađujućih materija i vremenske prognoze, za izuzetno osjetljive kategorije stanovništva (osobe koje ne koriste pravilno i pravovremeno terapiju, a  hronični su  plućni i srčani bolesnici, te osobe sklone težim alergijskim reakcijama), te za osjetljive kategorije stanovništva (starija populacija, hronični stabilni blesnici, trudnice, mlađa djeca…), preporuke su da smanje kretanje i boravak u gradskoj zoni i da reduciraju bespotrebna dugotrajna i teža fizička opterećenja, posebno u jutarnjim i večernjim satima kada su koncentracije zagađujućih materija u zraku najviše. Ukoliko se planira boraviti vani, preporučuje se nošenje maske za lice sa zaštitnim respiratornim filterima. Svakako se preporučuje i boravak u prirodnom ambijentu planina u okruženju. Ove preporuke dijelom se poklapaju i sa zdravstvenim preporukama usljed pandemije COVID-19 oboljenjem.

Stalna preporuka građanima je da putem sredstava informisanja prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku i vremenskoj prognozi. Internet stranica http://kvalitetzraka.ba/  trenutno nije u funkciji, međutim, klikom na istu direktno se preusmjerava na internet stranicu Federalnog Hidrometeorološkog Zavoda.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilozima: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨

https://zzjzks.ba/wp-content/uploads/2018/10/Preventivne-mjere-aerozagadjenje.pdf

https://zzjzks.ba/wp-content/uploads/2018/10/ZDRAVSTVENE-PREPORUKE-POVECANA-KONCENTRACIJA-ZAG.MATERIJA.pdf

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.