Search
Close this search box.

Proglašena epizoda “Pripravnost” u svim zonama u Kantonu Sarajevo

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor provedbe Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka proglasilo je epizodu “Pripravnost”, zbog povećanja koncentracija zagađujućih materija u zraku.

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo, tokom predhodnog dana, na automatskim stanicama Otoka, Ilidža, Ilijaš zabilježena su prekoračenja granične vrijednosti za koncentracije čvrstih čestica u zraku – PM10 od 50µg/m3, kao i prekoračenja graničnih vrijednosti za sumpor dioksid od 125 µg/m3 na području Ilidže i Otoke. Analizom stanja kvaliteta zraka i meteoroloških prilika, Stručno tijelo je konstatovalo da je uzrok visokih vrijednosti SO2 u zraku u Kantonu Sarajevo, transportno zagađenje iz Termoelektrane Kakanj.

Ostali praćeni polutanti nisu bilježili prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti.

Tokom današnjeg dana, usljed povremenog pojačanog vjetra zabilježen je pad koncentracija zagađujućih materija u zraku.  

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, usljed prostranog polja anticiklone koja će se zadržati iznad Bosne i Hercegovine, u narednom periodu očekuje se stabilno vrijeme sa pojavom temperaturne inverzije u večernjim i jutarnjim satima. Očekivani vjetar će biti slab, uglavnom južnog smjera jačine od 1-3 m/s.

U odnosu na ovakve meteorološke prilike, koncentracije zagađujućih materija u zraku će oscilirati, zbog čega se očekuje porast vrijednosti u večernjim i jutarnjim satima, te blagi pad koncentracija tokom dana.

U okviru epizode „Pripravnost“ neophodno je provoditi sljedeće mjere:

– u zoni A – u općinama Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža – ispod 700 metara nadmorske visine zabrana kretanja automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa i asistenciju organa MUP-a,

– u svim zonama intenziviranje čišćenja i pranja cesta sa primjenom mokrog postupka kalcij-hloridom,

– pojačavanje inspekcijskog nadzora nad gradilištima,

– smanjenje temperature za minimalno 2°C na svim postrojenjima za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnih i fizičkih lica koja za zagrijavanje prostorija koriste čvrsta goriva i teška lož ulja uz preporuku za eventualni prelazak na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti,

– maksimalno povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prijevoza koji ne zagađuju okoliš,

– pozivanje pravnih lica da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena u cilju rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prijevoza i gradskih saobraćajnica,

– upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja,

– upozorenje stanovništvu da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka,

– upozorenje ustanovama školskog i predškolskog odgoja i obrazovanja, da djeca ne borave na otvorenom prostoru van zgrade za vrijeme velikih i malih odmora, kao i da se časovi tjelesnog odgoja ne odvijaju u dvorištu škole,

– upozorenje da je zabranjeno spaljivanje otpada i drugog nevegetacijskog materijala na otvorenom prostoru,

– pojačan inspekcijski i drugi nadzor nad primjenom svih mjera,

– upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i pozivanje, da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave na Eko-telefon br. 033/66 00 00 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br: 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona.

Zdravstvene preporuke za stanovništvo se nalaze na stranici Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo: http://https://zzjzks.ba/.

Stručno tijelo će nastaviti kontinuirano pratiti vrijednosti zagađujućih materija u zraku, te obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Služba za protokol i press KS