Raspored za polaganje usmenog ispita za poziciju 2. – Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za kontrolu sterilizacije.