Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS za 08.01.2021.

Aktuelno stanje možete preuzeti ovdje

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica.

Zabilježena prekoračenja za polutante:

07.01.2021. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 15,8 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 28,6µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 20,1µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš –  30,2 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – bez konekcije

08.01.2021. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka 43,2µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 51,9µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 107,1 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – bez konekcije

Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicama dozvoljenih vrijednosti.

Izmjerene koncentracije ukazuju na porasta koncentracija PMčestica  na području Ilidže i Ilijaša tokom današnjeg dana. Shodno tome, preporuke za izuzetno osjetljive kategorije stanovništva su da smanje kretanje i boravak na ovim područjima, jer izmjerene koncentracije mogu pogoršati već postojeće simptome respiratornih i kardiovaskularnih oboljenja, posebno kod osoba koje ne koriste pravilno i pravovremeno terapiju (hronični plućni i srčani bolesnici, osobe sklone težim alergijskim reakcijama…). Takođe, preporučuje se izbjegavanje dugotrajnog naprezanja i rekreativnih aktivnosti za sve kategorije stanovništva. Ukoliko se ipak planira boraviti vani, preporučuje se nošenje maske za lice sa zaštitnim respiratornim filterima. Svakako se preporučuje i boravak u prirodnom ambijentu planina u okruženju. Ove preporuke dijelom se poklapaju i sa zdravstvenim preporukama usljed pandemije COVID-19 oboljenjem.

Na osnovu izmjerenih koncentracija zagađujućih materija i vremenske pronoze, tokom dana se ne očekuje značajan porast koncentracija zagađujućih materija. Stoga, preporučuje se iskoristiti priliku i provjetriti prostorije u kojima se boravi duži vremenski period. Svakako se preporučuje i boravak u prirodnom ambijentu planina u okruženju. Ove preporuke dijelom se poklapaju i sa zdravstvenim preporukama usljed pandemije COVID-19 oboljenje.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/ J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.