Search
Close this search box.

Dom Villa Filis – Uručene zahvalnice i prigodni pokloni kolegama i saradnicima iz J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Danas smo uručili zahvalnice i prigodne poklone našim kolegama i saradnicima iz J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Iskazujemo svoju zahvalnost što ste stali rame uz rame sa nama u borbi protiv Corona-19 virusa. 🍀🎉💞𝘗𝘰š𝘵𝘰𝘷𝘢𝘯𝘦 𝘬𝘰𝘭𝘦𝘨𝘦 𝘪 𝘴𝘢𝘳𝘢𝘥𝘯𝘪𝘤𝘪,𝘖𝘷𝘪𝘮 𝘻𝘢𝘩𝘷𝘢𝘭𝘯𝘪𝘤𝘰𝘮 ž𝘦𝘭𝘪𝘮𝘰 𝘝𝘢𝘮 𝘴𝘦 𝘻𝘢𝘩𝘷𝘢𝘭𝘪𝘵𝘪 𝘫𝘦𝘳 𝘴𝘵𝘦 𝘯𝘢𝘮 𝘱𝘰𝘮𝘰𝘨𝘭𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘣𝘳𝘰𝘥𝘪𝘵𝘪 𝘵𝘦š𝘬𝘰 𝘷𝘳𝘪𝘫𝘦𝘮𝘦 𝘬𝘰𝘫𝘦 𝘯𝘢𝘴 𝘫𝘦 𝘻𝘢𝘥𝘦𝘴𝘪𝘭𝘰 𝘶 2020. 𝘨𝘰𝘥𝘪𝘯𝘪. 𝘏𝘷𝘢𝘭𝘢 𝘝𝘢𝘮 š𝘵𝘰 𝘴𝘵𝘦 𝘯𝘢𝘮 𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘯𝘢 𝘶𝘴𝘭𝘶𝘻𝘪 𝘪 š𝘵𝘰 𝘴𝘮𝘰 𝘻𝘢𝘫𝘦𝘥𝘯𝘪č𝘬𝘪𝘮 𝘴𝘯𝘢𝘨𝘢𝘮𝘢 𝘶𝘴𝘱𝘫𝘦𝘭𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘣𝘳𝘰𝘥𝘪𝘵𝘪 𝘴𝘷𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘭𝘰𝘷𝘯𝘦 𝘯𝘦𝘥𝘢ć𝘦.𝘕𝘢𝘥𝘢𝘮𝘰 𝘴𝘦 𝘥𝘢 ć𝘦 𝘴𝘦 𝘯𝘢š𝘢 𝘱𝘰𝘻𝘪𝘵𝘪𝘷𝘯𝘢 𝘪 𝘭𝘪𝘫𝘦𝘱𝘢 𝘴𝘢𝘳𝘢𝘥𝘯𝘫𝘢 𝘯𝘢𝘴𝘵𝘢𝘷𝘪𝘵𝘪 𝘪 𝘶 𝘯𝘢𝘥𝘰𝘭𝘢𝘻𝘦ć𝘪𝘮 𝘨𝘰𝘥𝘪𝘯𝘢𝘮𝘢. 𝘚𝘳𝘥𝘢č𝘯𝘰 𝘝𝘢𝘴 𝘱𝘰𝘻𝘥𝘳𝘢𝘷𝘭𝘫𝘢𝘮𝘰 𝘪 ž𝘦𝘭𝘪𝘮𝘰 𝘝𝘢𝘮 𝘱𝘶𝘯𝘰 𝘶𝘴𝘱𝘫𝘦𝘩𝘢! 𝘚𝘳𝘦𝘵𝘯𝘢 𝘯𝘰𝘷𝘢 2021. 𝘨𝘰𝘥𝘪𝘯𝘢.𝘗𝘰𝘴𝘦𝘣𝘯𝘰 𝘴𝘦 𝘻𝘢𝘩𝘷𝘢𝘭𝘫𝘶𝘫𝘦𝘮𝘰:𝘿𝙧. 𝘼𝙣𝙞𝙨𝙖 𝘽𝙖𝙟𝙧𝙖𝙢𝙤𝙫𝙞ć𝘿𝙧. 𝙀𝙢𝙞𝙣𝙖 𝙆𝙪𝙧𝙩𝙖𝙜𝙞ć-𝙋𝙚𝙥𝙞ć𝘿𝙧. 𝘼𝙞𝙙𝙖 𝙋𝙞𝙩𝙞ć𝙕𝙚𝙝𝙧𝙖 𝘽𝙖𝙟𝙧𝙖𝙢𝙤𝙫𝙞ć𝙈𝙧. 𝙉𝙚𝙧𝙢𝙖 𝙈𝙖𝙚𝙨𝙩𝙧𝙤𝙀𝙢𝙞𝙧 𝙃𝙖𝙡𝙞𝙡𝙤𝙫𝙞ć𝙉𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣 𝙈𝙪𝙨𝙡𝙞ć𝙈𝙞𝙧𝙨𝙖𝙙 𝙏𝙚𝙥𝙖𝙧𝙞ć𝘼𝙡𝙙𝙞𝙣 𝙈𝙪𝙧𝙩𝙞ć𝘜.𝘚.𝘡. “Dom Villa Filis