Search
Close this search box.

Dom Villa Filis – Uručene zahvalnice i prigodni pokloni kolegama i saradnicima iz J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Danas smo uručili zahvalnice i prigodne poklone našim kolegama i saradnicima iz J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Iskazujemo svoju zahvalnost što ste stali rame uz rame sa nama u borbi protiv Corona-19 virusa. 𝘗𝘰š𝘵𝘰𝘷𝘢𝘯𝘦 𝘬𝘰𝘭𝘦𝘨𝘦 𝘪 𝘴𝘢𝘳𝘢𝘥𝘯𝘪𝘤𝘪,𝘖𝘷𝘪𝘮 𝘻𝘢𝘩𝘷𝘢𝘭𝘯𝘪𝘤𝘰𝘮 ž𝘦𝘭𝘪𝘮𝘰 𝘝𝘢𝘮 𝘴𝘦 𝘻𝘢𝘩𝘷𝘢𝘭𝘪𝘵𝘪 𝘫𝘦𝘳 𝘴𝘵𝘦 𝘯𝘢𝘮 𝘱𝘰𝘮𝘰𝘨𝘭𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘣𝘳𝘰𝘥𝘪𝘵𝘪 𝘵𝘦š𝘬𝘰 𝘷𝘳𝘪𝘫𝘦𝘮𝘦 𝘬𝘰𝘫𝘦 𝘯𝘢𝘴 𝘫𝘦 𝘻𝘢𝘥𝘦𝘴𝘪𝘭𝘰 […]

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS za 08.01.2021.

Aktuelno stanje možete preuzeti ovdje Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica. Zabilježena prekoračenja za polutante: 07.01.2021. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose: – Automatska stanica – Vijećnica – 15,8 µg/m3 – Automatska stanica – Otoka – 28,6µg/m3 – Automatska stanica – Ilidža – 20,1µg/m3 […]