Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS za 04.01.2021.

Aktuelno stanje možete preuzeti ovdje

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica.

Zabilježena prekoračenja za polutante:

03.01.2021. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 11,1 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 20,9µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 27,7µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš –  53,7 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – bez konekcije

04.01.2021. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 5,8 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 15,9µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 30,5µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 97,6 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – bez konekcije

Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicama dozvoljenih vrijednosti.

Na osnovu izmjerenih koncentracija zagađujućih materija u zraku zabilježen je umjeren porast koncentracija zagađujućih materija na području Ilijaša. Stoga, preporuke za izuzetno osjetljive kategorije stanovništva na području Ilijaša da izbjegavaju dugotrajna naprezanja i smanje kretanje i boravak vani, jer izmjerene koncentracije mogu pogoršati već postojeće simptome respiratornih i kardiovaskularnih oboljenja. Ukoliko se ipak planira boraviti vani, preporučuje se nošenje maske za lice sa zaštitnim respiratornim filterima. Svakako se preporučuje i boravak u prirodnom ambijentu planina u okruženju. Ove preporuke dijelom se poklapaju i sa zdravstvenim preporukama usljed pandemije COVID-19 oboljenjem.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/ J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.