Search
Close this search box.

ODRONI I KLIZIŠTA

Klizište je kretanje zemljane mase niz prirodne padine i vještačke kosine pod direktnim utjecajem zemljine gravitacione sile. U narodu su prisutni nazivi: sjelina, plazina, puzina i ruč. Većina klizišta su posljedica narušavanja prirodne statičke ravnoteže zemljanih masa na nagnutim površinama terena. To narušavanje prirodne ravnoteže može biti posljedica  prirodnih procesa i  vještačkih procesa (ljudske djelatnosti).

Najčešći prirodni procesi koji dovode do nastanka klizišta su: potkopavanje podnožja kosine, promjena nivoa podzemnih voda i smanjenje čvrstoće materijala u kosini.

Do potkopavanja podnožja kosine može doći zbog erozijskog djelovanja vodotoka ili bujice.

 Do promjene nivoa podzemnih voda u kosini može doći zbog:

 • Porasta nivoa vode u podnožju kosine i prodiranja vode do klizne plohe (površine koja odvaja klizno tijelo od zdrave podloge i duž koje se kreće klizna masa), značajne promjene u vegetaciji na površini terena–krčenje šume, pretvaranje pašnjaka u oranicu, voćnjak i sl.,
 •  Većih klimatskih promjena (obilne kišne padavine nakon dugotrajne suše, naglo otapanje velikog snijega i sl.),
 • Loše riješenog pitanja odvodnje i zadržavanja oborinskih i otpadnih voda na površini kosine, stvaranje vještačkih prepreka za otjecanje vode, prekomjerno navodnjavanje, nekontrolirano rasipanje svih vrsta otpadnih voda i sl.

 Do smanjenja čvrstoće materijala u kosini dolazi zbog slabljenja unutrašnje kohezije materijala koje je posljedica promijenjenih fizičko-mehaničkih karakteristika izazvanih prirodnim procesima.

 Posljedica nastanka klizišta je materijalna šteta koja može biti mala, ali i veoma velika, ovisno od toga gdje je klizište nastalo. Klizišta u nenaseljenim predjelima uglavnom prave manju štetu i njihova sanacija nije hitna.

 Klizišta koja ugrožavaju stambene, infrastrukturne objekte i imovinu imaju za posljedicu veoma veliku štetu i njihova sanacija je hitna. Nastanak takvih klizišta veoma često ugrožava zdravlje i život ljudi.

Sanacija klizišta je veoma težak, složen i skup posao. Svako klizište je specifično i traži stručan pristup u primjeni rješenja za njegovu sanaciju.

Poslovima sanacije klizišta treba da se bave stručne osobe – geolozi, koji će utvrditi uzroke klizanja, dubinu klizanja i osobine klizišta i na osnovu stručne analize predložiti najbolje sanacione mjere kroz odgovarajuću projektnu dokumentaciju koja se treba uraditi. Sanacija klizišta na drugi način ne garantira da se klizište neće ponovo aktivirati.

               PREPORUKE STANOVNIŠTVU ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POJAVE

ODRONA I KLIZIŠTA

Ukoliko živite u oblastima koja su podložna klizištima i odronima:

 • Obratite pažnju na čudne zvukove (poput lomljenja drveća i slično), koji mogu biti pokazatelji pokretanja klizišta ili odrona.
 • Ukoliko ste u blizini potoka ili kanala, budite na oprezu zbog povećanja ili smanjenja protoka vode ili zamućivanja vode.
 • Razmotrite mogućnost napuštanja ugroženog mjesta, pod uslovom da to možete sigurno učiniti.
 • Ostanite budni i na oprezu – slušajte upozorenja s radija i televizije o mogućim jakim kišama.

Uputstva poslije pojave klizišta:

 • Držite se dalje od oblasti koja je pogođena klizištima.
 • Slušajte radio i televizijske vijesti kako biste bili u toku s najnovijim informacijama.
 • Obratite pažnju na poplave koje se mogu pojaviti poslije klizišta i odrona.
 • Provjerite ima li povrijeđenih ili zarobljenih ljudi u blizini klizišta.
 • Pomozite komšijama kojima je potrebna posebna pomoć (djeca, starije osobe i osobe s posebnim potrebama).
 • Provjerite i prijavite lokalnim vlastima ukoliko ima pokidanih električnih vodova, oštećenih plinovoda ili oštećenih puteva ili pruga.
 • Prijavite oštećenja u temeljima kuća, na dimnjacima ili krovovima.
 • Ponovo zasadite drveće, u najkraćem mogućem roku, pošto erozija može  dovesti do gubljenja zemljanog pokrivača i novih klizišta u budućnosti.

Ukoliko primijetite opasnost od klizišta:

 • Obavijestite nadležnu hitnu spasilačku službu na brojeve 121, 122 ili 123.
 • Obavijestite komšije koje mogu biti pogođene ovom opasnošću.
 • Udaljite se iz zone klizišta, budući da je to najbolja zaštita.

Napomena:

Vožnja tokom jakih kiša je opasna. Budite vrlo oprezni ukoliko vozite – obratite pažnju na oštećene puteve, blato, odronjeno kamenje ili druge pokazatelje.