Search
Close this search box.

Ukinuta epizoda “Pripravnost” u Kantonu Sarajevo, pala koncentracija zagađujućih materija u zraku

Zbog zabilježenog pada koncentracija zagađujućih materija u zraku, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor, prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, donijelo je danas odluku za ukidanje epizode ¨Pripravnost¨ u svim zonama na području Kantona Sarajevo u kojima se primjenjuje pomenuti Plan.

Ovakva odluka proizišla je nakon što je mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo na automatskim stanicama Vijećnica, Otoka, Ilidža i Ilijaš zabilježen  značajan pad izmjerenih vrijednosti za PM10 čestične tvari u zraku tokom jučerašnjeg dana.

Ovakav trend pada koncentracija, kako je konstatovano, nastavljen je i danas.

Također i ostali praćeni polutanti prethodnih dana nisu bilježili prekoračenja graničnih vrijednosti.

U isto vrijeme se, prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u naredna tri dana se očekuje nestabilno vrijeme sa povremenim padavinama, bez temperaturne inverzije, i  pojačanim vjetrom, što će dodatno dovesti do potpunog čišćenja kotlina, kao i do stanja kvaliteta zraka koji se smatra zadovoljavajućim.

U skladu sa Planom interventnih mjera, Stručno tijelo će nastavit kontinuirano pratiti stanje kvaliteta zraka i meteorološke prilike, te o svemu tome blagovremeno informisati javnost.

Služba za protokol i press KS