Search
Close this search box.

Lista kandidata sa brojem ostvarenih bodova i konstatacijom da li je kandidat zadovoljio ili nije zadovoljio na pismenom ispitu za poziciju 2 – Zdravstveni tehničar u Ambulanti za uzimanje i primanje bioloških uzoraka i izdavanje nalaza