Lista kandidata sa brojem ostvarenih bodova i konstatacijom da li je kandidat zadovoljio ili nije zadovoljio na pismenom ispitu za poziciju 1 – Zdravstveni tehničar u timu laboratorije