Pismeni ispit (za Javni oglas objavljen dana 27.11.2020. godine za Poziciju 2.

Pismeni ispit

Pismeni ispit (za Javni oglas objavljen dana 27.11.2020. godine za Poziciju 2. — Zdravstveni tehničar u Ambulanti za uzimanje i primanje bioloških uzoraka i izdavanje nalaza — 1 (jedan) izvršilac, održat će se u četvrtak, 24.12.2020.godine u J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ul. Dr. Mustafe Pintola br. 1, III sprat u sali za edukaciju.

Pismenom ispitu trebaju pristupiti sljedeći kandidati koji su dostavili blagovremenu i potpunu dokumentaciju :

 24.12.2020. godine u 11.00 sati
r.b.Ime i prezime
1.NERMINA KARAHODZIC
2.ELVIRA MIRVIC
3.ISMIHANA GIBOVIC
4.IRMA MUHAREMOVIC
5.ALDINA BECIROVIC
6.SANELA OMERAGIC
 AMILA BANDA
8.AIDA MALAGIC
9.MIRZA IBRAHIMPAŠIC

Komisija:

Sabaheta Bektaš, dr.specijalist ikr bi og•• predsjednik Komisije,

Emir Halilović, dipl.san.ing, član Komisije,

Kenan Oćuz, laboratorijski tehničar, član Komisije.

Supervizor:

Sabina Toljaj, mr.prava