Search
Close this search box.

Pismeni ispit (za Javni oglas objavljen dana 27.11.2020. godine za Poziciju 2.

Pismeni ispit

Pismeni ispit (za Javni oglas objavljen dana 27.11.2020. godine za Poziciju 2. — Zdravstveni tehničar u Ambulanti za uzimanje i primanje bioloških uzoraka i izdavanje nalaza — 1 (jedan) izvršilac, održat će se u četvrtak, 24.12.2020.godine u J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ul. Dr. Mustafe Pintola br. 1, III sprat u sali za edukaciju.

Pismenom ispitu trebaju pristupiti sljedeći kandidati koji su dostavili blagovremenu i potpunu dokumentaciju :

 24.12.2020. godine u 11.00 sati
r.b.Ime i prezime
1.NERMINA KARAHODZIC
2.ELVIRA MIRVIC
3.ISMIHANA GIBOVIC
4.IRMA MUHAREMOVIC
5.ALDINA BECIROVIC
6.SANELA OMERAGIC
 AMILA BANDA
8.AIDA MALAGIC
9.MIRZA IBRAHIMPAŠIC

Komisija:

Sabaheta Bektaš, dr.specijalist ikr bi og•• predsjednik Komisije,

Emir Halilović, dipl.san.ing, član Komisije,

Kenan Oćuz, laboratorijski tehničar, član Komisije.

Supervizor:

Sabina Toljaj, mr.prava