Search
Close this search box.

Pismeni ispit (za Javni oglas objavljen dana 27.11.2020. godine za Poziciju 1.

Pismeni ispit

Pismeni ispit (za Javni oglas objavljen dana 27.11.2020. godine za Poziciju 1. Zdravstveni tehničar u timu laboratorije — 1 (jedan) izvršilac, održat će se u četvrtak, 24.12.2020.godine u J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ul. Dr. Mustafe Pintola br. l, III sprat u sali za edukaciju.

Pismenom ispitu trebaju pristupiti sljedeći kandidati koji su dostavili blagovremenu i potpunu dokumentaciju :

 24.12.2020. godine u 10.00 sati
r.b.Ime i prezime
1.ELVIRA MIRVIC
2.IRMA MUHAREMOVIC
3.ALDINA BECIROVIC
4.SANELA OMERAGIC
5.AMILA BANDA
6.ALDEN DURAKOVIC
7.MIRZA IBRAHIMPAŠIC
8.NERMINA KARAHODŽIC
9.DZEVAD CUTUK

Komisija:

Sabaheta Bektaš, dr.specijalista r 01 ije, predsjednik Komisije,

Emir Halilović, dipl.san.ing, član Komisije,

Kenan Oćuz, laboratorijski tehničar, član Komisije.

Supervizor:

Sabina Toljaj, mr.prava