Pismeni ispit (za Javni oglas objavljen dana 27.11.2020. godine za Poziciju 1.

Pismeni ispit

Pismeni ispit (za Javni oglas objavljen dana 27.11.2020. godine za Poziciju 1. Zdravstveni tehničar u timu laboratorije — 1 (jedan) izvršilac, održat će se u četvrtak, 24.12.2020.godine u J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ul. Dr. Mustafe Pintola br. l, III sprat u sali za edukaciju.

Pismenom ispitu trebaju pristupiti sljedeći kandidati koji su dostavili blagovremenu i potpunu dokumentaciju :

 24.12.2020. godine u 10.00 sati
r.b.Ime i prezime
1.ELVIRA MIRVIC
2.IRMA MUHAREMOVIC
3.ALDINA BECIROVIC
4.SANELA OMERAGIC
5.AMILA BANDA
6.ALDEN DURAKOVIC
7.MIRZA IBRAHIMPAŠIC
8.NERMINA KARAHODŽIC
9.DZEVAD CUTUK

Komisija:

Sabaheta Bektaš, dr.specijalista r 01 ije, predsjednik Komisije,

Emir Halilović, dipl.san.ing, član Komisije,

Kenan Oćuz, laboratorijski tehničar, član Komisije.

Supervizor:

Sabina Toljaj, mr.prava