Search
Close this search box.

Zbog pogorsanja kvaliteta zraka, proglasena Pripravnost u Kantonu Sarajevo – informacija za javnost

Sarajevo, 16.12.2020. godine

Zbog pogoršanja kvaliteta zraka, proglašena “Pripravnost” u Kantonu Sarajevo

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS proglašava epizodu „Pripravnost“ u svim zonama Kantona Sarajevo izuzev zone E koja pokriva područje općine Trnovo i sva ostala područja iznad 700 metara nadmorske visine.

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na lokacijama Otoka, Ilidža i Ilijaš zabilježena su prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti koncentracija čestičnih materija u zraku – PM¹º od 50 µg/m³ za prethodni dan. Ostali praćeni polutanti nisu zabilježili prekoračenja.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo za danas do 08:00 sati zabilježili su prekoračenja dozvoljenog dnevnog prosjeka za PM¹º na stanicama Vijećnica 117µg/m³, Otoka 98µg/m³, Ilidža 114µg/m³, te Ilijaš 104µg/m³.

U isto vrijeme, prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednim danima se očekuje pretežno oblačno i stabilno vrijeme sa slabim vjetrom promjenjivog smjera, uz povremenu pojavu temperaturne inverzije, što bi moglo dovesti do značajnije akumulacije zagađujućih materija i pogoršanja kvaliteta zraka.

Navedena situacija, prema sinoptičkoj prognozi, previđa se sve do 24. decembra ove godine.

Iz Stručnog tijela podsjećaju da se u epizodi „Pripravnost“ poduzimaju sljedeće mjere:

– u zoni A – u općinama Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža – ispod 700 metara nadmorske visine zabrana kretanja automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa i asistenciju organa MUP-a,

– u svim zonama intenziviranje čišćenja i pranja cesta sa primjenom mokrog postupka kalcij-hloridom,

– pojačavanje inspekcijskog nadzora nad gradilištima,

– smanjenje temperature za minimalno 2°C na svim postrojenjima za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnih i fizičkih lica koja za zagrijavanje prostorija koriste čvrsta goriva i teška lož ulja uz preporuku za eventualni prelazak na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti,

– maksimalno povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prijevoza koji ne zagađuju okoliš,

– pozivanje pravnih lica da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena u cilju rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prijevoza i gradskih saobraćajnica,

– upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja,

– upozorenje stanovništvu da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka,

– upozorenje ustanovama školskog i predškolskog odgoja i obrazovanja, da djeca ne borave na otvorenom prostoru van zgrade za vrijeme velikih i malih odmora, kao i da se časovi tjelesnog odgoja ne odvijaju u dvorištu škole,

– upozorenje da je zabranjeno spaljivanje otpada i drugog nevegetacijskog materijala na otvorenom prostoru,

– pojačan inspekcijski i drugi nadzor nad primjenom svih mjera,

– upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i pozivanje, da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave na Eko-telefon br. 033/66 00 00 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br: 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona.

Stručno tijelo će nastaviti kontinuirano pratiti stanje kvaliteta zraka, te o svim promjenama na vrijeme informisati građane Kantona Sarajevo.

Služba za protokol i press KS