Re-akreditacija Zavoda za javno zdravstvo u pružanju usluga (AKAZ)

Dana 09.12.2020., direktor AKAZ-a Adnan Bilić i viši stručni saradnik Melka Mercvajler, posjetili su i svečano uručili direktorici JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo prof.dr. Aidi Pilav certifikat o akreditaciji i pripadajući materijal kao dokaz o visokom nivou kvaliteta zdravstvenih usluga. Svojim opredjeljenjem na nastavak i održavanje sistema sigurnosti i kvaliteta, direktorica prof.dr. Pilav je uspješno dovela do uspješne re-akreditacije Zavoda u pružanju […]

Informacija za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 15.12.2020.

Aktuelno stanje možete preuzeti ovdje Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježili su sljedeće vrijednosti za PM10 čestice i PM2.5 na automatskoj stanici Ilidža. 14.12.2020. PM10  i PM2.5 – prosječne dnevne vrijednosti: Automatska stanica Prosjek izmjerenih koncentracija PM10 (µg/m3) Prosjek izmjerenih koncentracija PM2.5 (µg/m3) Indeksni broj i kategorija Napomena Vijećnica – […]