Search
Close this search box.

Informacija za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 11.11.2020.

Aktuelno stanje možete preuzeti ovdje

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježili su prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica na većini mjernih stanica, te PM2.5 na automatskoj stanici Ilidža.

10.11.2020. PM10  i PM2.5 – prosječne dnevne vrijednosti:

Automatska stanicaProsjek izmjerenih koncentracija PM10 (µg/m3)Prosjek izmjerenih koncentracija PM2.5 (µg/m3)Indeksni broj i kategorijaNapomena
Vijećnica56,554 
Otoka80,366   
Ilijaš108,880   
Ilidža80,875,7161  Udio PM2.5 čestica u PM10 iznosi 93,7%
Mobilna stanica IlidžaBez konekcije
 Brojčana vrijednost Indeksa se izražava u rasponu od 0-500 i podjeljena je u šest kvalitativnih kategorija:
1. Dobar (brojčana vrijednost od 0-50, označava se zelenom bojom);
2. Umjeren (brojčana vrijednost od 51-100, označava se žutom bojom);
3. Nezdrav za osjetljive grupe (brojčana vrijednost od 101-150, označava se narandžastom bojom);
4. Nezdrav (brojčana vrijednost od 151-200, označava se crvenom bojom);
5. Vrlo nezdrav (brojčana vrijednost od 201-300, označava se ljubičastom bojom);
6. Opasan (brojčana vrijednost viša od 301, označava se smeđom ili crvenosmeđom ili kestenjastom bojom).

Tokom poslijepodnevnih sati (16:00 – 17:00h) jučerašnjeg dana (10.11.2020.) zabilježen je značajan porast satnih vrijednosti koncentracija sumpor dioksida (SO2) u zraku na mjernoj stanici Ilidža: 522,3 µg/m3. Porast je zabilježen i na stanicama Otoka: 214,3 µg/m3 i Ilijaš: 244,30 µg/m3 ali te izmjerene vrijednosti nisu prelazile granične satne vrijednosti za polutant SO2.

Vrijednosti ostalih praćenih polutanata ispod su maksimalno dozvoljenih koncentracija.

PM2,5 čestice imaju veći uticaj na ljudsko tijelo, a samim tim njihove koncentracije veći značaj za zdravlje uopšte. Shodno izmjerenim vrijednostima polutanata i vremenskoj prognozi, 09.11.2020. proglašena je epizoda „PRIPRAVNOST“, te shodno tome, preporuke za veoma osjetljive i osjetljive grupe stanovništva Kantona Sarajevo su da smanje kretanje i boravak u gradskoj zoni, dugotrajno naprezanje i rekreativne aktivnosti, posebno  u jutarnjim i večernjim satima kada su koncentracije zagađujućih materija u zraku najviše. Navedeno se prvenstveno odnosi na hronične plućne i srčane bolesnike, osobe sklone težim alergijskim reakcijama, stariju populaciju, malu djecu i trudnice, ali i na zdravu populaciju, a ukoliko se planira boraviti vani, preporučuje se da se nose maske za lice sa zaštitnim respiratornim filterima. Svakako se preporučuje i boravak u prirodnom ambijentu planina u okruženju. Ove preporuke dijelom se poklapaju i sa zdravstvenim preporukama usljed pandemije COVID-19 oboljenjem.

U narednim danima, usljed početka sezone grijanja, očekuje se povišena koncentracija lebdećih čestica u zraku na području Kantona Sarajevo, stoga preporučujemo građanima da putem sredstava informisanja prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku i vremenskoj prognozi. Internet stranica http://kvalitetzraka.ba/  trenutno nije u funkciji, međutim klikom na istu, direktno se preusmjerava na internet stranicu Federalnog Hidrometeorološkog Zavoda.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilozima: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨

https://zzjzks.ba/wp-content/uploads/2018/10/Preventivne-mjere-aerozagadjenje.pdf

https://zzjzks.ba/wp-content/uploads/2018/10/ZDRAVSTVENE-PREPORUKE-POVECANA-KONCENTRACIJA-ZAG.MATERIJA.pdf

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.