Search
Close this search box.

Informacija za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 03.11.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica na većini mjernih stanica, te PM2.5 na automatskoj stanici Ilidža.

02.11.2020. PM10  i PM2.5 – prosječne dnevne vrijednosti:

Automatska stanicaProsjek izmjerenih koncentracija PM10 (µg/m3)Indeksni broj i kategorijaProsjek izmjerenih koncentracija PM2.5 (µg/m3)Indeksni broj i kategorijaNapomena
Vijećnica36,837   
Otoka84,968   
Ilijaš92,872   
Ilidža77,66465,6156Udio PM2,5 čestica u PM10 iznosi 84,5%.
Mobilna stanica IlidžaBez konekcije
 Brojčana vrijednost Indeksa se izražava u rasponu od 0-500 i podjeljena je u šest kvalitativnih kategorija:
1. Dobar (brojčana vrijednost od 0-50, označava se zelenom bojom);
2. Umjeren (brojčana vrijednost od 51-100, označava se žutom bojom);
3. Nezdrav za osjetljive grupe (brojčana vrijednost od 101-150, označava se narandžastom bojom);
4. Nezdrav (brojčana vrijednost od 151-200, označava se crvenom bojom);
5. Vrlo nezdrav (brojčana vrijednost od 201-300, označava se ljubičastom bojom);
6. Opasan (brojčana vrijednost viša od 301, označava se smeđom ili crvenosmeđom ili kestenjastom bojom).

Vrijednosti ostalih praćenih polutanata ispod su maksimalno dozvoljenih koncentracija.

PM2,5 čestice imaju veći uticaj na ljudsko tijelo, a samim tim njihove koncentracije veći značaj za zdravlje uopšte. Shodno izmjerenim vrijednostima polutanata preporuke za veoma osjetljive i osjetljive grupe stanovništva Kantona Sarajevo su da smanje kretanje i boravak u gradskoj zoni, dugotrajno naprezanje i rekreativne aktivnosti, posebno  u jutarnjim i večernjim satima kada su koncentracije zagađujućih materija u zraku najviše. Navedeno se prvenstveno odnosi na hronične plućne i srčane bolesnike, osobe sklone teškim alergijskim reakcijama, stariju populaciju, malu djecu i trudnice, a ukoliko će boraviti vani, preporučuje se da nose zaštitne maske sa zaštitnim respiratornim filterima. Ove preporuke dijelom se poklapaju i sa zdravstvenim preporukama usljed pandemije COVID-19 oboljenjem.

U narednim danima, usljed početka sezone grijanja, očekuje se povišena koncentracija lebdećih čestica u zraku na području Kantona Sarajevo, stoga preporučujemo građanima da putem sredstava informisanja prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku i vremenskoj prognozi. Internet stranica http://kvalitetzraka.ba/  trenutno nije u funkciji, međutim klikom na istu, direktno se preusmjerava na internet stranicu Federalnog Hidrometeorološkog Zavoda.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.