Search
Close this search box.

Informacija za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 29.10.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica svim mjernim stanicama.

Zabilježene koncentracije za polutante:

28.10.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica –  trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka –  73,3 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 86,0 µg/m3

– Automatska stanica Ilidža –  57,1 µg/m3

– Automatska mobilna stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

29.10.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti od 00:00h do 08:00h iznose:

Automatska stanica – Vijećnica – trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka – 54,6 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 145,2 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 57,9 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

Vrijednosti ostalih polutanata su ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija.

Preporuke za stanovništvo Kantona Sarajevo, naročito za područje Ilijaša, i naselja u blizini su da smanje kretanje i boravak u gradskoj zoni, naprezanje i rekreativne aktivnosti, posebno  u jutarnjim i večernjim satima kada je koncentracija zagađujućih materija u zraku najviša. Navedeno se prvenstveno odnosi na rizične grupe stanovništva kao što su hronični bolesnici, bolesnici skloni alergijama, starija populacija, mala djeca i trudnice, a ukoliko će boraviti vani, preporučuje se da nose zaštitne maske sa zaštitnim respiratornim filterima. Ove preporuke dijelom se poklapaju i sa zdravstvenim preporukama usljed pandemije COVID-19 oboljenjem.

U narednim danima, usljed početka sezone grijanja, očekuje se povišena koncentracija lebdećih čestica u zraku na području Kantona Sarajevo, stoga preporučujemo građanima da putem sredstava informisanja prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku. Internet stranica http://kvalitetzraka.ba/  trenutno nije u funkciji, međutim klikom na istu, direktno se preusmjerava na internet stranicu Federalnog Hidrometeorološkog Zavoda.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.