Search
Close this search box.

Informacija za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 26.10.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe blaže prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice.

Zabilježene koncentracije za polutante:

25.10.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica –  46,2µg/m3

– Automatska stanica – Otoka –  70,0 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 78,9 µg/m3

– Automatska stanica Ilidža –  75,5 µg/m3

– Automatska mobilna stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

23.10.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti od 00:00h do 08:00h iznose:

Automatska stanica – Vijećnica – 14,7 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 45,3 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 41,8 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 51,5 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

Tokom noći zabilježen je pad koncentracija zagađujućih materija u zraku. Vrijednosti ostalih polutanata su ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija.

Iako izmjerene vrijednosti prisutnih polutanata u zraku, nemaju značajan zdravstveni efekat, tokom dana se očekuje porast koncentracija lebdećih čestica, pogotovo u blizini velikih saobraćajnica. Tada se kod izuzetno osjetljivih osoba može pojaviti osjećaj iritacije sluznice dišnog sistema i nadražajni kašalj. Preporuke za rizične populacione grupe su da izbjegavaju teži fizički napor na otvorenom, a ukoliko će boraviti vani da nose zaštitne maske sa zaštitnim respiratornim filterima. Ove preporuke dijelom se poklapaju i sa zdravstvenim preporukama usljed pandemije COVID-19 oboljenjem.

U narednim danima, usljed početka sezone grijanja, očekuje se povišena koncentracija lebdećih čestica u zraku na području Kantona Sarajevo, stoga preporučujemo građanima da putem sredstava informisanja prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku. Internet stranica http://kvalitetzraka.ba/  trenutno nije u funkciji, međutim klikom na istu, direktno se preusmjerava na internet stranicu Federalnog Hidrometeorološkog Zavoda.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.