Search
Close this search box.

Analiza COVID-19 epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo 23.10.2020

Prvi slučajevi COVID-19 infekcije su zabilježeni 20.03.2020. godine. Od tog perioda do 31.05.2020. promatran je jedan period u kojem je bilo 118 potvrđenih slučajeva COVID-19 u Kantonu Sarajevo. Krajem mjeseca maja i početkom juna dolazi do nove pojave slučajeva u većem obimu. U periodu od 20.03.2020. godine do 23.10.2020. u 10 h u Kantonu Sarajevo je potvrđeno 6.566 slučajeva COVID-19 infekcije, pri čemu je od 01.09.do 23.10.09. potvrđeno 2.631 slučajeva.

U mjesecu junu, prosječan dnevni broj novozaraženih je iznosio 11,5 osoba dnevno. Prosječan broj novooboljelih u mjesecu julu je iznosio 65,4 osobe. Prosječan broj oboljelih dnevno u mjesecu avgustu je iznosio 47,9. Prosječan broj oboljelih dnevno u mjesecu septembru je iznosio 23,3 osoba dnevno. U dosadašnjem dijelu mjeseca oktobra dolazi do pogoršanja epidemiološke situacije i širenja virusa, te je broj oboljelih u prosjeku 88 osoba dnevno.  

U mjesecu junu potvrđeno je 346 slučajeva COVID-19 infekcije, julu 2.028 slučajeva COVID-19 i avgustu 1.487 slučajeva. Tokom septembra je potvrđeno 697 slučajeva. Najveći dnevni broj oboljelih u Kantonu Sarajevo je zabilježen 20.10.2020. godine – 225 novootkrivenih slučajeva. Važno je naglasiti da su uzorci prikupljani više dana. Dnevni broj novozaraženih kroz period 23.08. – 23.10. prikazan je na grafikonu 1.

Grafikon 1. Dnevni broj novozaraženih

Uočava se trend povećanja broja slučajeva na dnevnoj osnovi, pri čemu prosječan dnevni broj oboljelih u proteklih sedam dana iznosi 165.

Kretanje broja oboljelih je praćeno i na nivou sedmice od 01.06.2020 do trenutne sedmice, jer ista prikazuje realni broj kretanja epidemije (grafikon 2).

Grafikon 2. Sedmična incidenca broja oboljelih za period 01.06. – 23.10.

Na osnovu grafikonu uočava se da je u Kantonu Sarajevo u periodu od I sedmice juna do 2. sedmice avgusta – period od 9 sedmica trend rasta novoboljelih imao linearan karakter. Već nakon devete sedmice je uočeno da epidemija usporava.. U idućoj sedmici (X sedmica) uprkos najvećeom dnevnom broju zaraženih do tada, od 154, kumulativno je uočen blagi pad novozaraženih, te je zaustavljen daljnji rast. U periodu mjeseca septembra uočava se zbirni broj oboljelih manji od 200 u toku sedmice. Od oktobra dolazi do porasta broja novooboljelih, te je u prvoj sedmici oktobra zabilježeno 155 slučajeva COVID-19, dok je u drugoj sedmici došlo do porasta na 319 slučajeva COVID-19 infekcije. U trećoj sedmici mjeseca oktobra šotvrđena su 802 slučaja COVID-19. U tekućoj sedmici u prva 4 dana, potvrđeno je 738  slučajeva.

U odnosu na broj novozaraženih i kretanje epidemije praćen je i minimalni reprodukcijski broj (R). Cilj je održavati broj R<1, što predstavlja znak smanjenja epidemije. R=1 znači da svaki oboljeli zarazi još jednu osobu, a R>1 predstavlja širenje virusa (npr. R=2 znači da svaka osoba zarazi još dvije osobe, a onda navedene dvije osobe još po dvije, odnosno 4). S obzirom da pandemija COVID-19 traje od mjeseca marta, reprodukcijski broj se mjeri od druge polovine marta.

Grafikon 3. Reprodukcijski broj u odnosu na 7 dana u Kantonu Sarajevo

Početkom drugog vala epidemije u Kantonu Sarajevo, a zbog nultog broja aktivnih slučajeva u periodu kraj maja, početak juna, reprodukcijski broj je bio iznimno visok. Kroz naredne periode broj je snižen. Od 05.08.2020. do 24.09. reprodukcijski broj je u padu, nakon čega dolazi do porasta, te je najveći porast bio 14.10. sa Rt=1,96. Nakon toga dolazi do stabilizacije reprodukcijskog broja, te je sedmični Rt na dan 24.10.2020. Rt=1,57.

Na isti način je analiziran i dinamični sedmodnevni prosjek na 100 000 stanovnika (Grafikon 5)

Grafikon 4. Broj oboljelih u 7 dana na 100 000 stanovnika

Dinamički prosjek oboljelih na 100 000 stanovnika u periodu od 7 dana se koristi kao mjera koja ukazuje na trenutno stanje epidemiološke situacije i jedan od ključnih faktora u donošenju odluka vezanih za školski sistem i dalje pooštravanje ili opuštanje mjera. U periodu početka mjeseca avgusta prosječan broj oboljelih u 7 dana na 100 000 stanovnika je iznosio preko 150 oboljelih na 100 000 stanovnika sedmično. U trenutku pisanja analize iznosi 274 osoba na 100 000 stanovnika u periodu od 7 dana. Trenutna brojka ukazuje na pogoršanje epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, te na neophodnost pridržavanja propisanih mjera i preporuka uz suživot sa virusom.  

Udio aktivnih slučajeva u Kantonu Sarajevo koji zahtjevaju hospitalizaciju je predstavljen na tabeli 1.

Tabela 1. Udio pacijenata koji zahtjevaju hospitalizaciju u proteklih 14 dana

DanN aktivnih slučajevaN Hospitaliziranih% Hospital./
aktivni
10.10.202032240,0012%
11.10.202033343,0013%
12.10.202034849,0014%
13.10.202037946,0012%
14.10.202042950,0012%
15.10.202050349,0010%
16.10.202053552,0010%
17.10.202072256,008%
18.10.202082563,008%
19.10.202090366,007%
20.10.202099359,006%
21.10.2020116260,005%
22.10.2020126864,005%
23.10.2020140570,005%

U periodu od proteklih 14 dana, broj hospitaliziranih pacijenata je imao raspon od 40 do 70 pacijenta, što predstavlja zauzetost kapaciteta Izolatorija Podhrastovi 29% do 59% – promatrano na kapacitet izolatorija od 100 kreveta.

Kretanje broja aktivnih slučajeva, izliječenih/oporavljenih i smrtnih ishoda je predstavljen na grafikonu 5.

Grafikon 5. Distribucija oboljelih u odnosu na ishod

U trenutku pisanja analize u Kantonu Sarajevo su do sada bila 6.566 potvrđena slučaja COVID-19 infekcije. Od toga oporavilo se 5.057 osoba, dok su preminule 104 osoba. Aktivnih je 1405 slučajeva. U Kantonu Sarajevo se do sada oporavilo 78,3% svih do sada prijavljenih slučajeva slučajeva, a case fatality ratio je 1,58%.

S obzirom da se analiza broja oboljelih u EU prati u odnosu na 14-o dnevnu incidenecu na 100 000 stanovnika, ista analiza je vršena za Kanton Sarajevo, a rezultati su predstavljeni na grafikonu 6.

Grafikon 6. Broj oboljelih u 14 dana na 100 000 stanovnika

Dana 03.08.2020. četrnaestodnevna incidenca na 100 000 stanovnika je iznosila 278,24 oboljela na 100 000 stanovnika. Od tog datuma, stopa obolijevanja na 100 000 stanovnika u 14 dana je bila u padu do kraja septembra, te je na dan 28.09. iznosila 56/100 000 stanovnika. Nakon toga se ponovo bilježi porast, te je na dan 13.10. iznosila 135/100 000 stanovnika, a u trenutku pisanja analize 23.10.2020 u 10h; 395/100 000 stanovnika.

Tabela 2. Broj oboljelih u 14 dana na 100 000 stanovnika

Datum14-dnevna stopa/100 000
03.08.2020278/100 000
19.08.2020164/100 000
30.08.2020120/100 000
14.09.202093/100 000
28.09.202056/100 000
13.10.2020135/100 000
23.10.2020395/100 000

Analiza testiranja je jedan od važnih parametara koji se koriste u analizi trenutne epidemiološke situacije. Preporuka Svjetske Zdravstvene Organizacije je da je udio pozitivnih testova do 5% max. 8%. U periodu kraja mjeseca jula i početkom mjeseca avgusta udio pozitivnih testova je činio i 30% svih obrađenih testova. Udio pozitivnih testova je predstavljen na grafikonu 7.

Grafikon 7. Analiza testiranja i udio pozitivnih slučajeva

Ukupno je obrađeno 52.904 testa od početka epidemije u Kantonu Sarajevo. Od navedenog broja kod 6.566 osoba je potvrđena COVID-19 infekcija. Udio pozitivnih testova se u periodu avgusta kretao i do 30%, dok je u proteklih sedam dana taj udio iznosio 28% sa rasponom od 21do 35%.

Spolna i dobna distribucija oboljelih

Grafikon 8. Spolna distribucija oboljelih

Na osnovu spolne distribucije utvrđeno je da je 47% oboljelih ženskog spola i 53% oboljelih muškog spola.

Tabela 3. Dobna distribucija oboljelih

Dobna skupina%Cum%% po grupama
0-6 godina2,40%2,40%8,51%
7-14 godina2,90%5,30%
15-18 godina3,21%8,51%
19-35 godina29,10%37,61%79,39%
36-50 godina28,24%65,85%
51-65 godina22,05%87,90%
66-75 godina7,70%95,60%12,10%
76-85 godina3,30%98,90%
85+1,10%100,00%

Vrijednosti predstavljaju apsolutni broj oboljelih, procentualnu zastupljenost i kumulativnu zastupljenost iskazanu u procentima

Izvori zaraze:

Najveći broj oboljelih jesu članovi porodičnih klastera, te nerijetko veći broj oboljelih u porodici se pojavi istovremeno. U većini slučajeva prvooboljeli u porodici virusom se zarazi na poslu ili tokom druženja. Najugroženije skupine su zaposleni u kancalarijama, koje nerijetko zbog svoje površine ne dozvoljavaju ispunjavanje svih epidemioloških preporuka.

Importovani slučajevi su zabilježeni iz Švedske, Hrvatske, Srbije (poseban osvrt na Sandžak), Crne Gore, Holandije, Centralno-Afričke Republike,  Njemačke, SAD.

TRENUTNE MJERE U KANTONU SARAJEVO

U Kantonu Sarajevo su trenutnu na snazi mjere koje su u skladu sa mjerama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. Ograničen je broj osoba na otvorenom na 50 osoba, odnosno 30 osoba u zatvorenim prostorima. Maska je obavezno propisana u svim zatvorenim prostorijama i na vanjskim prostorima kada nije moguće držati distancu od 2 metra.

Rad ugostiteljskih objekata je definiran do 23:00 sata, uz poštivanje epidemioloških mjera, a upotreba nargila (šiša) je dozvoljena samo u vanjskim prostorima, uz obaveznu primjenu jednokratnog crijeva i nastavka.

U ustanovama socijalne zaštite se zabranjuju posjete, uz mogućnost primanja novih skrbnika uz COVID-19 negativan PCR test i obaveznu 14-o dnevnu izolaciju.

Školski sistem je uređen da prati trenutnu epidemiološku situaciju, te se učenici izmjenjuju sedmično u školskim klupama, dok drugi dio razreda nastavu pohađa online.Fakulteti su organizovati da svoju nastavu maksimalno izvode na online platformama, a da samo neophodne vježbe se izvode u manjim grupama u prostorijama Fakulteta i Akademija.

Ispred zdravstvenih ustanova postavljeni su kontrolni punktovi gdje se obrađuju svi pacijenti koji zahtjevaju zdravstvenu skrb i u slučaju febrilnosti isti se upućuju u posebne ambulante.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je u proteklom periodu dostavio preporuke:

  • Preporučuje se osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim oboljenjima da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza i da redovno koriste zaštitnu opremu. Preporučuje im se da maksimalno reduciraju odlaske kod doktora porodične medicine, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena njega. Preporuka je ljekara prvo telefonski kontaktirati, ukoliko se radi samo o savjetu ili dobijanju potrebnih recepta.
  • Preporučuje se stanovnicima Kantona Sarajevo da izbjegavaju javna okupljanja i ograniče kretanja,
  • U slučaju pojave nekog od simptoma COVID-19 infekcije da se jave svom nadležnom ljekaru, prvo telefonski, kako bi dobili daljnje upute.
  • Preporuka je stanovnicima Kantona Sarajevo da ne putuju u zemlje sa pogoršanom epidemiološkom situacijom,
  • Preporuka je osobama koje dolaze sa ugroženih područja, sa pogoršanom COVID epidemiološkom situacijom,  da se ponašaju odgovorno i u slučaju pojave simptoma samoizolociju.

Za nadgledanje provođenja naredbi i preporuka zadužena je Federalna uprava za inspekcijske poslove u slučaju Međunarodnog graničnog prijelaza – Aerodrom; Kantonalna uprava za inspekcijske poslove za sanitarne mjere kao i inspekcija rada za druge odredbe.