Search
Close this search box.

COVID-19 INDEX RIZIKA

Uz prethodno dobivenu suglasnost, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je uradio prilagodbu i prijevod „COVID-19 index rizika“. Materijal će biti distribuiran u pojedine ustanove na području Kantona Sarajevo, a također je dostupan na web stranici Zavoda, te se može slobodno distribuirati.