Search
Close this search box.

Svjetska sedmica dojenja 2020.

Obilježavanjem Svjetske sedmice dojenja, svake godine u prvoj sedmici augusta ili oktobra, poziva se na koncentrisanu globalnu akciju potpore ženama da doje, a u 2020. godini se provodi pod sloganom „Podržimo dojenje za zdraviju planetu“.

Tim povodom J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, zajedno sa Udruženjem za unapređenje dojenja – IBFAN, Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH i Udruženjem specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH, obilježava ovaj bitan datum u mjesecu oktobru.

Ovogodišnja tema kao i aktivnosti koje se provode, u skladu su sa Ciljevima održivog razvoja a naglašavaju vezu između dojenja  i okolišnih/klimatskih promjena. Kampanje se fokusiraju na uticaj ishrane dojenčadi na okoliš/klimatske promjene te potrebu da se dojenje zaštiti, promovira i podrži čime će se doprinijeti i zdravlju planete i njenih stanovnika.

Također, u skladu sa ovom temom, Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF pozivaju vlade da zaštite i promoviraju pristup kvalificiranom savjetovanju o dojenju za žene, kao ključnoj komponenti podrške dojenju.