Search
Close this search box.

Preporuke za sprječavanje širenja infekcije COVID-19 tokom održavanja fudbalske utamice Reprezentacije BiH – Sjeverna Irska

Fudbalska utakmica u sklopu Baraža za Evropsko prvenstvo između Reprezentacije Bosne i Hercegovine i Reprezentacije Sjeverne Irske će se održati 08.10.2020, od 21h na stadionu Grbavica. Stadion posjeduje 4 tribine, sa ukupnim kapacitetom od 13 078 gledatelja.

Preporuke se izdaju radi zaštite učesnika i posjetitelja tokom fudbalske utakmice s obzirom na epidemiološku situaciju i epidemiju bolesti COVID-19 u Kantonu Sarajevo. Preporuke se odnose na organizatore, građane i službene osobe te ostale osobe koji će učestvovati.

Evropska fudbalska asocijacija je dozvolila prisustvo publike, sa maksimumom od 30% kapaciteta stadiona. U razgovoru sa predstavnicima Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Ministarstva zdravstva Federacije BiH i na osnovu epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, odlučeno je da se dozvoli prisustvo do 2000 gledalaca na utakmici, raspoređenih na tri tribine stadiona Grbavica. U upotrebi će biti samo sjedeća mjesta i to:

 • Tribina Sjever do 1000 osoba. Tribina posjeduje 5414 sjedećih mjesta, sa 6 ulaza.
 • Tribina Istok do 700 osoba. Tribina posjeduje 4255 sjedećih mjesta, sa 4 ulaza, od čega jedan posjeduje i prilagođeni prilaz za osobe sa invaliditetom.
 • Tribina jug do 300 osoba. Tribina posjeduje 2759 sjedećih mjesta, sa 4 ulaza.

Tribina Zapad neće biti otvorena za navijače. Istu će koristiti igrači Reprezetancija i osobe u pratnji. Mjesta za stajanje nisu predviđena.

U slučaju naglog sedmičnog pogoršanja incidence oboljelih od COVID19 na 100.000 stanovnika Kantona Sarajevo, JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, putem Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo zadržava pravo da smanji broj dozvoljenih gledalaca ili u potpunosti zabrani prisustvo publike.

—————————————————————————————————————–

Opšte preporuke

Naredobnom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, broj 01-33-5472/20 objavljenoj 02.10.2020, u odjelu XII. Prijelazne i završne odredbe u tački 1. dozvoljava se kantnalnim/županijskim stožerima ministarstva zdravstva uvođenje restriktivnijih i drugačijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu/županiji, odnosno općini uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministrastva zdravstva. Naredba je stupila na snagu  danom donošenja, sa primjenom od 02.10.2020.  

Preporuke:

Vidljive obavijesti.

Na svih 14 ulaza koji vode ka tribinama stadiona Grbavica gdje se odigrava utakmicu, ili neposredno nakon ulaza, na vidljivom mjestu potrebno je postaviti plakate o obavezi i važnosti pridržavanja opštih higijenskih mjera i mjera fizičkog distanciranja u skladu s preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Posebno naglasiti:

 • Pojačanu ličnu higijenu.

Potrebno je izbjegavati nečistim rukama dodirivati usta, nos, oči i lice. Ruke se moraju redovito dezinfikovati.

 • Kašljanje/kihanje.

Kod kašljanja i kihanja usta i nos prekrivaju se laktom ili papirnom maramicom koju poslije treba odbaciti u korpu za otpad s poklopcem te treba dezinfikovati ruke. Pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba.

 • Dezinfekcija ruku.

Na ulazu u stadion te na još ponekom lakše dostupnom mjestu organizatorima, osoblju i ostalim učesnicima, te prisutnim građanima treba biti osiguran dozator sa dezinfekcionim sredstvom za ruke (npr. na bazi 70-postotnog alkohola ili drugim dezinfekcionim  sredstvom registrovanim kao antiseptik sa primjenom na ljudskoj koži) i jasno istaknuta obavjest o obavezi dezinfekcije ruku. Osoblje treba voditi brigu da dozator pravovremeno dopunjavaju novim količinama dezinficijensa kako bi ga uvijek bilo dovoljno.

 • Fizička udaljenost.
  Za sve vrijeme boravka na stadionu, uključujući dolazak i odlazak, preporučuje se održavanje fizičke udaljenosti između osoba (organizatora, službenih osoba, govornika i izvođača) od 2 metra. Jedino je organizatorima dozvoljeno okupljanje u grupi maksimalno do 6 osoba istovremeno  na manjem razmaku od 2m2 uz obavezno nošenje maske.
 • Maske za lice.
  Obavezno je korištenje maske za lice tokom boravka na stadionu (tokom dolaska, za vrijeme trajanja utakmice i tokom izlaska) za sve gledaoce i službena lica, kao i za rezervne igrače ukoliko su na tribinama. Izuzetak su igrači u polju. Upute za pravilno korištenje maski za lice dostupne su na web stranici www.zzjzks.ba
 • Mjerenje tjelesne temperature.
  Sve osobe koje u bilo kojem svojstu prisustvuju ili učestvuju na utakmici, trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu. Kroz medije ili direktnu komunikaciju, naglasiti da svi učesnici utakmice izmjere tjelesnu temperaturu prije dolaska. Ako je temperatura u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje simptome bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti disajnih puteva), treba telefonski kontaktirati nadležnog lijekara porodične medicine i ne dolaziti na utakmicu. Na vidljivim mjestima trebaju biti istaknute obavijesti o tome da osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu ili druge simptome i znakove bolesti disajnih puteva ne smiju učestvovati u okupljanju.

Održavanje utakmice

 • Označavanje sjedećih mjesta na tribinama.
  Potrebno je da se unaprijed rasporede sva sjedeća mjesta (ukupno 2000) koja trebaju međusobno biti udaljena najmanje 2 metra u svim smjerovima od drugih (4m2). Mjesta se popunjavaju unakrsno (primjer slika 1). Za svaku cjelinu treba označiti ulaz na koji će ulaziti osobe za tu cjelinu.   

Slika 1. Model označavanja sjedišta koja će biti u upotrebi

Na navedenom modelu se nalazi primjer izrađen na 84 stolice, od čega bi u upotrebi bilo 14 stolica (16,6%)

 • Evidencija.
  Organizator je obavezan voditi evidenciju o osobama koje prisustvuju utakmici (organizatora, službenih osoba, građana) radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoV-2 pri čemu će se prikupljati osnovni podaci: ime, prezime i broj telefona. Ista se može izvršiti nakon što osobe zauzmu svoja mjesta na stadionu, ili prilikom prodaje karata uz uslov da sve osobe sjede na mjestu koje im je označeno na karti.

NAPOMENA: Osobe iz istog domaćinstva (supružnici, kao i roditelj i dijete) mogu sjediti jedni uz druge.

 • Redoslijed ulaska i izlaska.

Preporučuje se da građani koji žele prisustvovati ulaze jedan po jedan uz razmak među osobama od najmanje 2 metra kod ulaska, kretanja i izlaska. Preporučuje se da se izlazak prisutnih građana organizira tako da izlaze jedan po jedan i to na način da prva izlazi osoba najbliža izlazu. Prisutne treba podsjetiti da i nakon završetka utakmice drže fizički razmak, da se ne zadržavaju u grupama i ne ostvaruju bliske kontakte jedni s drugima.

 • Mjerenje tjelesne temperature
  Prilikom ulaza na stadion, svakoj osobi se mjeri tjelesna temperautra bezkontaktnim termometrom. Ukoliko se kod neke osobe potvrdi temperatura viša od 37,4°C, ili uoči prisustvo respiratornih simptoma – kašalj, otežano disanje, osobi se neće dozvoliti ulazak na stadion.
 • Prodaja i posluživanje hrane.
  Dozvoljava se posluživanje ambalažirane fabrički upakovane hrane i pića na tribinama, na način da će prodavač obilaziti gledaoce, nakon što oni zauzmu svoja mjesta na tribinama. Isti modalitet je odabran zbog onemogućavanja stvaranja redova i gužvi ispred prodajnih štandova, posebno tokom pauze između dva poluvremena. Prodavači će nositi ličnu zaštitnu opremu: maske za lice, rukavice i na svakih 15 minuta dezinfikovati radne površine (kolica za posluživanje ili slično) .

Pojačana higijena prostora

U službenim prostorijama, VIP loži, neophodno je provjetravanje prostora. Koristiti ventilaciju za čist zrak,  ukoliko se nema mogućnost prirodne ventilacije pola sata prije i nakon utakmice.

Klima uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju.

Opšta preporuka za zatvorene prostore je provjetravanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sistema. Pri korištenju ventilacijskih sistema treba posvetiti posebnu pažnju praćenju stanja filtera i održavanju pravilnog stanja brzine zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba redovno provjeravati pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporučuje se ventilacija sa povećanim postotkom spoljašnjeg zraka koji cirkuliše u sistem te način rada bez recirkulacije kako bi se podstakle promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Korištenje toaleta.

Toalete koristiti na način da može ući samo onoliko osoba koliko ima kabina u toaletima, a ostali će čekati u redu sa preporučenom distancom. Nošenje maske je obavezno.

Dezinfekcija tribina

Neophodno je izvršiti dezinfekciju površina, stolica/sjedišta na svim tribinama, kao i službenim prostorijama, prije i nakon utakmice.

Čišćenje prostora.

Često dodirivane površine kao što su ručke na vratima, radne površine, rukohvati, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidači za struju, te druge dodirne površine koje koristi veći broj ljudi, neophodno je očistiti i dezinfikovati prije početka i na kraju utakmice.

Druge odredbe:

 1. „UEFA-ini Protokoli za povratak u igru“ u dijelu Operativni principi, pod tačkom 13. sadrži sve ranije pobrojane higijenske mjere za stadion.  Isti protokol sadrži opis testiranja igrača i timskog osoblja kojim se smanjuje šansa širenja oboljenja. Protkol je u Aneksu Preporuka.
 • S obzirom na moguća okupljanja većeg broja osoba neposredno prije utakmice, neophodno je u saradnji sa Kantonalnom Upravom za inspekcijske poslove i pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo vršiti intenzivni inspekcijski nadzor nad ugostiteljskim objektima u neposrednoj blizini stadiona.

Pripremila RJ za Epidemiologiju