Search
Close this search box.

Obavještenje vezano za prikaz rezultata monitoringa kvaliteta zraka u KS

Kantonalna mreža automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka kontinuirano vrši mjerenja kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo. Usljed trajanja postupka izrade nove web stranice, privremeno je izvršeno preusmjeravanje  prikaza izmjerenih vrijednosti kvaliteta zraka sa web stranice http://kvalitetzraka.ba/  na web stranicu  http://www.fhmzbih.gov.ba/ Federalnog hidrometerološkog zavoda.

Zdravstvene preporuke za građane u slučajevima prekoračenja dozvoljenih vrijednosti parametara kvaliteta zraka mogu se i dalje naći na web stranici J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo https://zzjzks.ba/.

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će u cilju zaštite zdravlja ljudi će pratiti i o svakoj izmjeni informisati građane Kantona Sarajevo.