Search
Close this search box.

Svjetski dan srca 29. septembar

Svjetska kardiološka federacija je 2000. godine ustanovila obilježavanje Svjetskog dana srca 29. septembra sa ciljem podizanja svjesnosti ljudi širom svijeta o kardiovaskularnim bolestima (među kojima su i moždani i srčani udar) koje su vodeći uzroci smrti i invaliditeta u svijetu. U svijetu je u 2016. godini od kardiovaskularnih bolesti umrlo 17, 9 miliona ljudi. Procjenjuje se da će globalno na godišnjem nivou do 2030. godine kardiovaskularne bolesti biti uzrok smrti za 30 miliona ljudi. Na području Kantona Sarajevo u petogodišnjem periodu (2014-2018.) od kardiovaskularnih oboljenja umrle su 8.884 osobe. Kardiovaskularna oboljenja su kao i u svijetu vodeći uzrok smrti stanovništva Kantona Sarajevo.

Svake godine obilježavanje ovog značajnog datuma odražava ključna pitanja koja se odnose na zdravlje srca i prevenciju kardiovaskularnih bolesti. U vremenu kada se suočavamo sa pandemijom COVID-19 posebno važno zdravstveno pitanje su oboljeli od kardiovaskularnih bolesti koji spadaju u vulnerabilnu skupinu kod kojih se u slučaju COVID-19 mogu razviti komplikacije bolesti i teža klinička slika. Većina kardiovaskularnih bolesti, kao i većina prijevremenih smrti čiji su uzrok ove bolesti mogu se spriječiti usvajanjem zdravih stilova života i kontrolom faktora rizika za obolijevanje.

Faktore rizika za obolijevanje od kardiovaskularnih bolesti dijelimo na nepromjenljive i promjenljive.

Nepromjenljivi faktori rizika na koje ne možemo uticati odnosno koje ne možemo mijenjati su: životna dob i spol (muškarci u dobi iznad 45 godina i žene u dobi iznad 55 godina), te nasljeđe koje podrazumijeva pozitivnu anamnezu na kardiovaskularne bolesti u porodici.

Promjenljivi faktori rizika na koje možemo uticati i držati ih pod kontrolom kako bismo prevenirali kardiovaskularna oboljenja ili spriječili pogoršanje i komplikacije su: pušenje, fizička neaktivnost, nepravilna ishrana, prekomjerna tjelesna težina, povišeni krvni tlak, povišene vrijednosti masnoća i šećera u krvi, prekomjerna konzumacija alkohola, kontinuirana izloženost stresu, aerozagađenje i onečišćenje okoliša. Brojna istraživanja rađena u svijetu dokazuju da je nezdravog životnog stila povezan sa ubrzanim razvojem i napredovanju kardiovaskularnih bolesti posebno ako uključuje više faktora rizika, pri čemu dva ili više faktora rizika umnožavaju svoje negativne učinke.

Programima promocije zdravlja i prevencije moguće je značajno smanjiti prema nekim istraživanjima i do 50 %  prijevremenu smrtnost i invalidnost od kardiovaskularnih bolesti. Usvajanje zdravih životnih stilova (nepušenje, pravilna ishrana, redovna fizička aktivnost) ima pozitivan utjecaj na smanjenje faktora rizika za nastanak i razvoj kardiovaskularnih bolesti kao što su povišen krvni pritisak, masnoće u krvi i šećernu bolest. Svjetska zdravstvena organizacija kao učinkovit način borbe protiv kardiovaskularnih bolesti preporučuje strategije koje objedinjuju populacijski pristup uz zdravstveno promotivne intervencije kao što je npr. učinkovita politika kontrole duhana i zdravstveno preventivne intervencije ( primarna i sekundarna prevencija) usmjerene na rizične  grupe i pojedince sa uspostavljenom dijagnozom.

Ove godine Svjetski dan srca, obilježava se pod sloganom

KORISTI DA POBIJEDIŠ 💔       

za društvo, za one koje volite i za vas 

Svjetska kardiološka federacija pojašnjava ova slogan i objašnjava da je potrebno da koristimo srce odnosno da budemo srčani kada je u pitanju naš razum kako bismo shvatili šta je potrebno da živimo zdrav život za naše srce. Poziva nas da koristimo srce da budemo srčani kada je u pitanju naš utjecaj te da budemo dobar primjer kada je u pitanju zdravlje srca onima koje volimo, da zdravstveni profesionalci upotrijebe svoj utjecaj i pomognu pacijentima kako bi napravili pozitivne promjene kada je u pitanju njihovo zdravlje, da poslodavci upotrijebe svoj utjecaj i investiraju u zdravlje srca svojih zaposlenih, te da vlade koriste srce odnosno budu srčane i koriste svoj utjecaj u implementaciji politika i inicijativa koje vode boljem društvenom zdravlju i zdravlju srca. Na koncu putem slogana “KORISTI ❤ DA POBIJEDIŠ 💔 za društvo, za one koje volite i za vas”. Svjetska kardiološka federacija poziva da koristimo srce i budemo suosjećajni, kada je u pitanju podrška onima koji su najranjiviji u našem društvu i onima koji boluju od kardiovaskularnih bolesti što ih može izložiti većem riziku u doba pandemije COVID -19.