Search
Close this search box.

SZO: Ažurirane definicije slučaja

Bazirano na novim saznanjima i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je objavio ažurirane definicije slučaja 19.08.2020.

Sumnjiv slučaj

A. Osoba koja ispunjava kliničke i epidemiološke kriterije:
Klinički kriteriji:

 1. Iznenadna pojava povišene tjelesne temperature i kašlja;
  ILI
 2. iznenadna pojava BILO KOJA TRI ILI VIŠE od sljedećih znakova ili simptoma: povišena
  tjelesna temperatura, kašalj, opća slabost/zamor, glavobolja, bolovi u mišićima, bol u grlu,
  curenje iz nosa, dispneja, gubitak apetita/mučnina/povraćanje, dijareja, izmijenjeno
  psihičko stanje.
  I

Epidemiološki kriteriji:

-Boravak ili rad u području s visokim rizikom od prijenosa virusa: na primjer, objekti za smještaj zatvorenog tipa i humanitarni objekti, kao što su kampovi ili slični objekti za raseljena lica, unutar 14 dana od pojave simptoma;
ILI
-Boravak ili putovanje u oblasti s prijenosom u zajednici unutar 14 dana od pojave simptoma;
ILI
– Rad na zbrinjavanju drugih, bilo u zdravstvenoj ustanovi ili kod kuće, unutar 14 dana od pojave simptoma.

B. Pacijent s teškim akutnim respiratornim oboljenjem (SARI: akutna respiratorna infekcija praćena simptomima povišene tjelesne temperaturom ili s izmjerenom tjelesnom temperaturom iznad 38 C° i kašaljom, koji su se javili u posljednjih 10 dana, a čije stanje zahtijeva hospitalizaciju).

Vjerovatan slučaj

Pacijent koji ispunjava navedene kliničke kriterije I koji je kontakt vjerojatnog ili potvrđenog slučaja, ili epidemiološki povezan s klasterom slučajeva s najmanje jednim potvrđenim slučajem identificiranim u tom klasteru. Sumnjiv slučaj (naveden iznad) čiji nalazi rendgena prsnog koša ukazuju na oboljenje COVID 19*.

Tipični nalazi rendgena prsnog koša koji ukazuju na COVID 19 obuhvaćaju sljedeće (Manna 2020):
• radiografija prsnog koša: nejasne sjenke, često zaobljene morfologije, s distribucijom u bazalne i periferne dijelove pluća
• CT prsnog koša: višestruke bilateralne sjenke tipa „mliječno staklo”, često jasnije ograničene, s distribucijom u periferne i bazalne dijelove pluća
• ultrasonografija pluća: zadebljanje pleure, B linije (multifokalna, diskretna ili konfluentna), kondenzacija plućnog parenhima sa ili bez očuvanja zračnog bronhograma.

C. Osoba kod koje je nedavno došlo do pojave anosmije (gubitak čula mirisa) ili ageuzije (gubitak čula okusa) bez ikakvih drugih identificiranih uzroka.

D. Smrt, koja se ne može objasniti drugim uzrocima, odrasle osobe s respiratornim distresom prije smrti I koja je bila kontakt vjerojatnog ili potvrđenog slučaja ili epidemiološki povezana s klasterom s najmanje jednim potvrđenim slučajem identificiranim u tom klasteru.

Potvrđen slučaj

Osoba s laboratorijski potvrđenom infekcijom COVID-19, bez obzira na kliničke znakove i simptome.

Napomena: Na osnovu kliničke i javnozdravstvene procjene treba utvrditi potrebu za daljim ispitivanjem kod pacijenata koji striktno ne zadovoljavaju kliničke i epidemiološke kriterije. Definicije slučaja koje se koriste u svrhu nadzora ne koriste se u kliničkom zbrinjavanju

Definicija kontakta

Kontakt je osoba koja je bila izložena, na bilo koji od navedenih načina, 2 dana prije i 14 dana nakon pojave simptoma vjerojatnog ili potvrđenog slučaja:

 1. direktan kontakt s vjerovatnim ili potvrđenim slučajem u krugu od 1,5 metar i tijekom najmanje 15 minuta
 2. direktan fizički kontakt s vjerovatnim ili potvrđenim slučajem
 3. direktno zbrinjavanje pacijenta s mogućim ili potvrđenim COVID-om 19 uz nošenje preporučene osobne zaštitne opreme
  ILI
 4. druge situacije, prema lokalnoj procjeni rizika.

Napomena: kod potvrđenih asimptomatskih slučajeva, period kontakta obuhvaća 2 dana prije i 14 dana nakon uzimanja uzorka na osnovu kog je potvrđena infekcija.

Definicija smrtnog ishoda uslijed COVID-a 19

Smrt uslijed COVID-a 19 u svrhe nadzora definira se kao smrt nastala kao rezultat klinički kompatibilnih oboljenja kod vjerojatnog ili potvrđenog slučaja COVID-a 19, osim ukoliko ne postoji jasan alternativan uzrok smrti koji se ne može povezati s bolešću COVID 19 (npr. trauma). Između oboljenja i smrti nema razdoblja potpunog oporavka.

Preporuke za laboratorijsko testiranje

Sumnjive i vjerovatne slučajeve treba ispitati na prisustvo virusa SARS-CoV-2 laboratorijskim testiranjem. Testiranje u verificiranim ustanovama za virološko testiranje uključuje detekciju SARSCoV-2 testovima, koji otkrivaju genetski materijal virusa (tehnikom reverzne transkriptaze lančane reakcije polimeraze, tj. RT-PCR testovi). Trenutno se ne preporučuje korištenje seroloških testova kao jedina osnova za dijagnozu akutne infekcije. U određenim situacija, serološki testovi mogu biti korišteni kao potpora kliničkoj procjeni, koji se javljaju u kasnijoj fazi bolesti u kombinaciji s testovima za otkrivanje virusa. Također, serološki testovi se široko koriste za razumijevanje dinamike širenja virusa u općoj populaciji iIi identifikaciji grupa pod visokim rizikom za infekciju. Preporučene aktivnosti u okviru reagovanja su većinom iste za vjerojatne i potvrđene slučajeve, ali je testiranje vjerovatnih slučajeva korisno, ukoliko to resursi dozvoljavaju, da bi se određeni pacijenti mogli isključiti kao slučajevi, čime se smanjuje potreba za izoliranjem i traženjem kontakata tih pacijenata.

Ukoliko je prema scenariju prijenosa, evidentiran prijenos u zajednici i pri ograničenim resursima, prioritetne skupine za tesitranje su:
-Osobe pod rizikom od razvoja ozbiljnih oblika bolesti i ranjiva populacija, pacijenti koji zahtjevaju hospitalizaciju i intezivnu skrb.
-Zdravstveni djelatnici (i drugo ne-zdravstveno osoblje) bez obzira jesu li kontakt potvrđenog slučaja (kako bi zaštitili zdravstve djelatnike i smanjili rizik od bolničkih infekcija).
-Prvi simptomatski slučajevi u objektima zatvorenog tipa (npr. škole, socijalne ustanove za smještaj starijih osoba, zatvori, bolnice), kako bi se brzo identificirale epidemije i osigurale mjere za sprječavanje. Sve druge osobe sa simptomima povezanim s objektima zatvorenog tipa, mogu se smatrati vjerovatnim slučajem, koga treba izolirati bez dodatnih testiranja, ukoliko su kapaciteti za testiranje ograničeni.

Klasifikacija scenarija prijenosa

 1. Bez slučajeva – Države/teritorije/područja bez slučajeva COVID-19
 2. Sporadični slučajevi – Države/teritorije/područja s jednim ili više uvezenih ili lokalno otkrivenih slučajeva
 3. Grupiranje slučajeva – Države/teritorije/područja s više slučajeva povezanih u vremenu, geografskom prostoru i/ili zajedničkom izlaganju izvoru zaraze.
 4. Prijenos u zajednici – Države/teritorije/područja s pojavom većeg lokalnog prijenosa definiranog kroz procjenu više faktora kao što su: veći broj slučajeva koji se ne mogu povezati s lancima prijenosa, veći broj slučajeva otkriven kroz sentinel nadzor, veći broj nepovezanih grupiranja slučajeva u različitim dijelovima države/teritorije/područja i sl.