Search
Close this search box.

Kanton Sarajevo: Analiza COVID-19 epidemiološke situacije za period 01.06.2020.-03.08.2020

U periodu od 01.06.2020. godine do 04.08.2020. u 9 h u Kantonu Sarajevo su potvrđena 2644 slučaja COVID-19 infekcije. Sa 31.05.2020. u Kantonu Sarajevo nije bilo aktivnih slučajeva COVID-19. Dana 04.06.2020. godine u Kantonu Sarajevo je potvrđen 1 novozaraženi slučaj. Dana 09.06. su potvrđena tri novozaražena sugrađanina, da bi već 10.06. bio utvrđen do tada najveći broj novozaraženih – 17 osoba. Narednih dana, do 19.06. je prosjek iznosio 5,25 novozaraženih dnevno, dok se 19.06. pojavljuje 14 novozaraženih. U tom periodu većina slučajeva su vezani za importovane slučajeve. U narednom periodu je nastavljen trend rasta broja slučajeva, a najveći dnevni broj novooboljelih u mjesecu junu je bio 27.06.2020. godine kada su potvrđeni pozitvni nalazi kod 44 osobe. U mjesecu junu, prosječan dnevni broj novozaraženih je iznosio 11,5 osoba dnevno. U mjesecu julu dolazi do značajnog širenja zaraze u zajednici, a 02.07.2020. godine je utvrđen do tada najveći broj oboljelih 107 osoba. U narednim danima dolazi do porasta broja testiranih, te su prosječno u mjesecu julu testirane 323 osobe dnevno. Prosječan broj novooboljelih u mjesecu julu je iznosio 65,4 osobe. Dnevni broj novozaraženih kroz analizirani period je prikazan na Grafikonu 1.

Grafikon 1. Dnevni broj novozaraženih

U odnosu na broj novozaraženih i kretanje epidemije praćen je i minimalni reprodukcijski broj (R). Cilj je održavati broj R<1, što predstavlja znak smanjenja epidemije. R=1 znači da svaki oboljeli zarazi još jednu osobu, a R>1 predstavlja širenje virusa. S obzirom da pandemija COVID19 traje od mjeseca marta, reprodukcijski broj se mjeri od druge polovine marta.

Grafikon 2. Kretanje reproduktivnog broja R kroz vrijeme

Početkom mjeseca juna, odnosno četvrtog mjeseca epidemije u Kantonu Sarajevo, te stanja u kojem nekoliko dana nije bilo aktivnih slučajeva, reprodukcijski broj je bio iznimno visok. Kroz naredne periode broj je snižen. Na dan 12.06.2020. R=2,6 i 33 novozaražena. Nakon jednog inkubacijskog ciklusa (4 ± 4,75) dana u Kantonu Sarajevo je potvrđen najveći broj novooboljelih (107 – uzorci prikljupljeni kroz 3 dana). U narednom periodu se R broj smanjivao postepeno, te se isti približava ka 1, a u tri navrata je i iznosio R=1. Na žalost zbog velikog variranja broja novooboljelih na dnevnoj bazi, R broj varira, te je trenutni sedmodnevni
R na dan 04.08. iznosi 1,1.

Kretanje broja oboljelih u Kantonu Sarajevo po sedmicama je prikazano na grafikonu 3.

Grafikon 3. Kretanje broja oboljelih po sedmicama (od 01.06.2020.)

Na osnovu grafikonu uočava se da je u Kantonu Sarajevo prisutan linearan rast novoboljelih u toku jedne sedmice. Predikcija kretanja daljnje epidemije u Kantonu Sarajevo također ide u prilog linearnog rasta, ali isti predstavlja problem u trenutku kada značajno optereti kapacitete zdravstvenog sistema.

Uočava se tendenca porasta zaraženih, te s obzirom na kontinuirano smanjenje reprodukcijskog broja za Kanton Sarajevo, protekla sedmica, tekuća sedmica i iduća sedmica predstavljaju krucijalne sedmice u kojima će se vidjeti daljnje kretanje epidemije.

Smanjenje broja oboljelih, izmedju ostaloga, je moguće uz uslov da se građani Kantona Sarajevo počnu odgovornije ponašati, nošenjem maski u zatvorenim prostorima i na otvorenim prostorima gdje nije moguće držati distancu od 2m.

Udio aktivnih slučajeva u Kantonu Sarajevo koji zahtjevaju hospitalizaciju je predstavljen na tabeli 1.

Tabela 1. Udio pacijenata koji zahtjevaju hospitalizaciju

U periodu od proteklih 14 dana, broj hospitaliziranih pacijenata je u porastu, ali udio pacijenata koji zahtjevaju hospitalizaciju i dalje je između 5 i 6%, što je značajno niže od prosjeka u Svijetu (Literatura navodi hospitalizaciju za 20% pacijenata). Ukoliko se uzme kapacitet izolatorija od N=85 kreveta (proširivo do 100 kreveta), trenutno je zauzeto 84% kapaciteta izolatorija.

Kretanje broja aktivnih slučajeva, izliječenih/oporavljenih i smrtnih ishoda je predstavljena na grafikonu 5.

Grafikon 4. Kretanje broja aktivnih slučajeva i zaključenih slučajeva

Trenutno je u Kantonu Sarajevo aktivno 1366 slučajeva, a oporavilo se 1322 osoba, uz 41 smrtni ishod. U Kantonu Sarajevo je objektivno veći broj oporavljenih osoba, ali isti nisu još proglašeni izliječenim zbog administrativnih procedura. Potrebno je da ih i ljekar porodične medicine „otpusti“ kroz medicinski informatički sistem.

Spolna i dobna distribucija oboljelih

Grafikon 5. Spolna distribucija oboljelih

Na osnovu spolne distribucije utvrđeno je da je 48% oboljelih ženskog spola i 52% oboljelih muškog spola.

Od 2729 oboljelih u Kantonu Sarajevo, uzrasta do 18 godina je 6,97% oboljelih. Najveći broj oboljelih njih 798 (29,24%) je dobi od 36 do 50 godina, odnosno radno aktivno stanovništvo. Također u dobi od 19 do 35 godina zabilježeno je 780 (28,58%) slučajeva, odnosno grupa studentske populacije i mlađeg radno aktivnog stanovništva. COVID-19 je utvrđen kod 329 osoba starijih od 65 godina, što predstavlja 12,06% svih oboljelih (Tabela 2).

Tabela 2. Distribucija oboljelih na osnovu dobnih skupina

Izvori zaraze

Najveći broj oboljelih jesu članovi porodičnih klastera, te nerijetko veći broj oboljelih u porodici se pojavi istovremeno. U većini slučajeva prvooboljeli u porodici virusom se zarazi na poslu. Najugroženije skupine su zaposleni u kancalarijama, koje nerijetko zbog svoje površine ne dozvoljavaju ispunjavanje svih epidemioloških preporuka. Također u razgovoru sa zaraženim u velikom broju nam izjave da na poslu tokom pauza ne drže distancu i ne nose maske.
Drugi veći izvor zaraze su importovani slučajevi. Većina tih slučajeva je vezana za susjedne zemlje (Republika Srbija). Također zabilježen je i relevantan broj oboljelih po dolasku iz Skandinavskih država, kao i Holandije, Njemačke, Hrvatske, Crne Gore i Turske.