Podrška u COVID pandemiji: Ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH pomaže u angažovanju dodatnih ljudskih resursa

Imajući u vidu kontinuirani rad javnozdravstvenih profesionalaca od početka godine bez odmora i pauze, te povećanog broja potvrđenih slučajeva COVID-19 tokom juna i jula 2020. godine, Ured Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Bosni i Hercegovini (BIH) u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva (FMZ) i Zavodom za javno zdravstvo (ZZJZ) Federacije BIH (FBIH) obezbjedio je dodatne […]