Konačna rang lista za poziciju 8-Referent likvidator