Raspored za polaganje usmenog ispita za poziciju 4 – Sanitarno ekološki tehničar u timu na poslovima komunalne higijene i sanitarne tehnike