Raspored za polaganje usmenog ispita za poziciju 3- Zdravstveni teh. u timu laboratorije za resp. inf. i opštu bakteriologiju