Search
Close this search box.

Lista kandidata sa brojem ostvarenih bodova i konstatacijom da li je kandidat zadovoljio ili nije zadovoljio na pismenom ispitu za poziciju 4- Sanitarno ekološki tehničar u timu na poslovima kom. hig. i san. teh.