Search
Close this search box.

Lista kandidata sa brojem ostvarenih bodova i konstatacijom da li je kandidat zadovoljio ili nije zadovoljio na pismenom ispitu za poziciju 3-Zdravstveni teh. u timu lab. za resp. inf. i opštu bakteriologiju