Konačna rang lista – pozicija 6 – pralja laboratorijskog posuđa i radnica na održavanju čistoće