Konačna rang lista kandidata za poziciju 9.-Radnica na održavanju čistoće